Updates

Aan de rubriek Gelezen is het gelezene in 2018 toegevoegd. Het onderdeel Bonusflodders bij Aan m’n zolen is geactualiseerd. Ontsporingen (onderafdeling Spoorboekje) is verrijkt met recensiequotes. Ook heeft zich bij onderafdeling Backstage een toevoeging voltrokken.

Ontsporingen is inmiddels doorgedrongen tot de bibliotheken: wie het niet in de eigen bibliotheek aantreft kan het laten overkomen uit een andere.

En in de vestiging Nieuw Waldeck van de Bibliotheek Den Haag zijn tot 11 februari vier vitrineverdiepingen gevuld met Elvistopstukken uit (mijn) eigen collectie.

techniek: Maarten van der Peet