Hyperintertekstualiteit TVS

De roman Zoute griotten speciaal begint aldus: ‘Buisdorpse winters kunnen streng zijn – maar daarover misschien een andere keer (…)’. Die andere keer is met Tijd voor stampij gekomen. (‘Nachtvorst in november!’)

Enkele personages uit Zoute griotten speciaal hebben in Tijd voor stampij een (bij)rol: Kokya is op de redactie van het Buisdorps Nieuwsblad een collega van Paulien, zij en haar Appie (meneer Mortifa) treden in Zoute griotten speciaal meer op de voorgrond. De held van die roman, Evert, heeft op pagina 96 van Tijd voor stampij een cameo, hoofdredacteur Barrelmeijer komt op diezelfde pagina terloops ter sprake.

De door de leeskring besproken auteur Mark Tonneur komt in Literaire giller uitvoerig aan bod, evenals de auteur die Fons op pagina 134 tot de Grote Zoveel rekent, [Otto] ter Weel.

Het Afrikaanse medium professor Bomba, die op pagina 129 van Tijd voor stampij tijdens de kerstvoorstelling van Circus Boinki het hooggeëerde poebliekoem verlost van ‘Neerdruk van het gemoed, droefzucht, ellendezooi en tegenwaai,’ was een vaste gast in de uitzendingen op Radio West. Zie daarvoor de knop Radioscripts.

Simon bewoont boven café Den Olden Buys de kamer die eerder bewoond werd door Mark Tonneur – en ook door Evert.

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet