Schrijverspost

Hieronder een overzicht van de sinds 1978 in het kader van schrijfactiviteiten ontvangen (en incidenteel verzonden) post. Het overzicht is incompleet: niet altijd volgde er op het inzenden van een manuscript of tijdschriftbijdrage een reactie. In sommige gevallen omdat de zending de uitgever/tijdschriftredactie niet bereikte, in andere omdat het ingezonden werk niet geretourneerd werd of bij terugzending mogelijk in een baan om de aarde raakte. Als de afwijzingsbrief wat meer body heeft dan een standaardafwijzing, zijn er citaten uit opgenomen. Ontvangstbevestigingen zijn goeddeels buiten beschouwing gelaten. (Zie ook p. 169-185 in Schrijverijschrijverij.)

1978
[1]
13 november
De Bezige Bij
Manuscript geretourneerd

[2]
21 december
Caramba
Bijdrage geretourneerd
‘Tot onze grote spijt moeten we je bij deze berichten dat wij ons genoodzaakt zagen de publicatie van ons blad voorlopig stop te zetten.’

1979
[3]
1 maart
HP
Bijdrage geretourneerd

[4]
.. augustus
Vrij Nederland
Bijdrage geretourneerd

1980
[5]
12 mei
Querido
Manuscript geretourneerd

[6]
5 juni
De Arbeiderspers
Manuscript geretourneerd

[7]
29 september
Elsevier Boekerij
Manuscript geretourneerd
‘De schetsmatige verhalen zouden zich naar onze mening wel lenen voor radio of televisie.’

[8]
2 oktober
Meulenhoff
Manuscript geretourneerd
‘Wij staan nogal terughoudend tegenover dit soort luchtige verhalen, hoewel ik moet bekennen dat u de kunst verstaat om in een op de pointe gericht verhaal heel wat door te prikken.’

[9]
5 november
NOS
Bijdrage geretourneerd

[10]
12 november
VPRO
Bijdrage geretourneerd

[11]
19 november
KRO
Bijdrage geretourneerd
‘Het script is door enkele mensen gelezen en men was unaniem van mening, dat de kwaliteit zeer veel te wensen overlaat. Om een paar dingen te noemen: het [sic] plot ontbreekt geheel, de dialogen zijn niet bepaald flitsend, en het nederlands [sic] is ook niet vlekkeloos.’

[12]
27 november
VARA
Bijdrage geretourneerd

[13]
27 november
Bert Bakker
Manuscript geretourneerd
‘Aarzelt u niet nog eens iets op te sturen of langs te komen voor een gesprek.’

1981
[14]
16 april
Maatstaf
Bijdrage geretourneerd

[15]
Datum postmerk
De Revisor
Bijdrage geretourneerd

[16]
3 november
De Tweede Ronde
Bijdrage geretourneerd
‘De redactie van De Tweede Ronde ziet echter geen reden om het fragment te plaatsen en aan uw gironummer hebben we dus ook niks.’

[17]
5 november
Raster
Bijdrage geretourneerd

[18]
18 november
Hollands Maandblad
Bijdrage geretourneerd
‘Tot mijn spijt lijkt het me, door uw te trage verteltrant, niet geschikt voor plaatsing.’

[19]
Ongedateerd
Tirade
Bijdrage afgewezen

[20]
7 december
Bert Bakker
Voortgangsbericht
‘Het geval wil dat ik juist van plan was jou te schrijven (…) Ik zou daarom graag op de hoogte blijven van je vorderingen.’

[21]
11 december
Maatstaf
Bijdrage geretourneerd

[22]
Ongedateerd
De Gids
Bijdrage geretourneerd

[23]
14 december
Bzzlletin
Bijdrage geretourneerd

[24]
16 december
Bert Bakker
Voortgangsbericht
‘Ik zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de redactie van Het Gewicht over eventuele opname en zie met spanning uit naar verder werk. Overigens, Mai is een herennaam, uniek en enig!’ NB. Voordat hij een andere functie aanvaardde had een redacteur – zie [13], 27 november 1980 – een kort verhaal geclaimd voor het door Bakker overgenomen Het Gewicht. De zittende redactie zou nog één aflevering maken, wat er in de twee jaar na [13] niet van kwam. Daarna geloof ik evenmin.

1982
[25]
4 januari
Gazet van Antwerpen
Manuscript geretourneerd
‘Onze uitgeverij brengt geen gedichten op de markt’ – bericht op briefpapier Gazet van Antwerpen; onduidelijk om welke uitgeverij het gaat

[26]
4 januari
Uitgeverij Walter Soethoudt
Manuscript geretourneerd
‘De gezochte dichtvorm, het spuitende zeepsop, het galgschavot hebben me niet kunnen bekoren.’

[27]
4 januari
Uitgeverij Orion
Manuscript geretourneerd
‘Tot onze spijt moeten wij u melden dat wij ze niet in ons fonds kunnen opnemen, omdat wij komend jaar onze programma’s zullen beperken.’

[28]
6 januari
ESCO book production company
Manuscript geretourneerd
‘Jammer genoeg moeten wij u meedelen dat de uitgave van uw gedichtenbundel niet in de lijn ligt van onze publikaties. Wij kunnen u echter wel de volgende uitgeverij aanbevelen: Uitgeverij Orion, Zwaluwbeekstraat 3, 2740 Melsele.’

[29]
10 januari
Ziggurat
Manuscript geretourneerd

[30]
12 januari
Van Oorschot
Manuscript geretourneerd

[31]
13 januari
Elsevier Boekerij
Manuscript geretourneerd
‘Uw gevoel voor stijl blijkt duidelijk, maar u hanteert de techniek op een vreemde wijze. Ik wens u veel succes op het moeilijke schrijverspad.’

[32]
26 januari
De Bezige Bij
Manuscript geretourneerd

[33]
27 januari
De Fontein
Manuscript geretourneerd
‘Wij geven geen prentenboeken uit. Wanneer u dan zegt: Roald Dahl met de Reuzenkrokodil, ja, van Roald Dahl brengen we alles uit wat hij voor de jeugdige lezer schrijft.’

[34]
28 januari
De Tweede Ronde
Bijdrage geretourneerd

[35]
28 januari
Nijgh & Van Ditmar
Manuscript geretourneerd
‘Wanneer u onze kritiek ter harte zou willen nemen en u het manuscript verbetert, zouden wij het erg op prijs stellen als u het dan nog eens zou willen inzenden.’

[36]
28 januari
Erven Thomas Rap
Manuscript geretourneerd
‘Helaas kunnen wij niets met je manuscript doen, want wij houden binnenkort op met uitgeven.’

[37]
1 februari
Meulenhoff
Manuscript geretourneerd
‘Ik heb het met enige verwachting gelezen, maar kwam uiteindelijk toch bedrogen uit. (…) Ik zou u willen aanraden om te proberen via het schrijven voor tijdschriften wat meer ervaring op te doen. In de kiem is schrijftalent zeker aanwezig, maar het komt er nu (nog) niet uit.’

[38]
.. februari
Loeb
Manuscript geretourneerd
‘Helaas is ons programma tot eind 1983 reeds volop bezet.’

[39]
18 februari
Querido
Manuscript geretourneerd

[40]
23 februari
Unieboek
Manuscript geretourneerd
‘Op pagina 68 blijkt uit de datering dat U het werk in een week op papier zette. Dat is ook duidelijk merkbaar. Niet alleen stelt het verhaal weinig of niets voor, maar ook de structuur en de stijl van het door U gebodene zijn beneden het peil dat men van een manuscript met literaire pretenties mag verwachten.’

[41]
26 februari
In de Knipscheer
Manuscript geretourneerd
‘hoewel veelbelovend [vond ik dat het] nog een dimensie miste, ofwel dat jij je – vermoedelijk – nog bevindt in een fase van ontwikkeling naar – wie weet – grote literatuur. Laat je door deze afwijzing dus niet ontmoedigen!’

[42]
1 maart
Kosmos
Manuscript geretourneerd

[43]
1 maart
De Harmonie
Manuscript geretourneerd
‘Bijgaande catalogus geeft u wellicht enig inzicht in onze criteria.’

[44]
16 maart
Nijgh & Van Ditmar
Manuscript geretourneerd
‘Allereerst onze verontschuldigingen voor het feit dat de beoordeling van uw manuscript zo lang op zich heeft laten wachten. Jammer genoeg is het verhaal in deze vorm nog steeds niet geschikt voor uitgave: het is allemaal tè weinig uitgewerkt, te weinig “rijp”. (…) Overweeg het allemaal eens, denk er eens een tijdje over na.’

[45]
23 maart
Mandala
Bijdrage geretourneerd
‘Tot onze spijt hebben wij na lange aarzeling moeten besluiten de uitgave van het tijdschrift Mandala stop te zetten.’

[46]
29 maart
Vrij Nederland
Bijdrage geretourneerd
‘Dank voor de toezending want op iets fris wachten we allang, en we hadden dus even hoop.’

[47]
.. maart
Furore
Bijdrage geretourneerd

[48]
1 april
Wolters-Noordhoff / Tikker
Voortgangsbericht
‘Probleem voor ons is dat een verhaal moet passen in het keuze-thema. Het verhaal ‘The lone ranger’ zou misschien geplaatst kunnen worden in het themanummer ‘Leugenaars’ (TIKKER 5.1). Zolang we nog geen beslissing genomen hebben, willen we de verhalen nog even in portefeuille houden.’

[49]
2 april
VARA
Bijdrage geretourneerd
‘Binnen ons schema zijn reeds op lange termijn een aantal produkties opgenomen waardoor ons geen ruimte meer openblijft.’

[50]
5 april
De Tweede Ronde
Bijdrage geretourneerd
‘Het spijt me dat ik uw lijst met teleurstellingen hiermee heb moeten vergroten.’

[51]
5 april
Het Parool
Bijdrage geretourneerd

[52]
9 april
De Arbeiderspers
Manuscript geretourneerd

[53]
4 mei
Hollands Maandblad
Bijdrage geretourneerd
‘Tot mijn spijt lijkt het me, door de nogal conventionele opzet, niet geschikt voor plaatsing.’

[54]
7 mei
Unieboek
Manuscript geretourneerd
‘Zowel inhoudelijk als qua opbouw in [sic] het een interessante roman, maar helaas moet ik u mededelen er [sic] voor een boek als het uwe geen plaats is in ons fonds.’ NB. Het gaat hier om hetzelfde manuscript als [40], maar om een andere Unieboek-dochter; door het uniforme briefpapier is het niet duidelijk om welke

[55]
11 mei
Veen
Manuscript geretourneerd

[56]
12 mei
Muziek Expres
Bijdrage geretourneerd
‘Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat wij niet geinteresseerd [sic] zijn in stukjes van uw hand.’

[57]
9 juni
Bzzlletin
Bijdrage geretourneerd

[58]
.. juni
Wolters-Noordhoff / Tikker / Ronald Dietz
Voortgangsbericht
‘Meester Martin, Deze bundel papier wordt over enkele maanden, fraai verpakt en geniet, Nederland ingezonden in 40.000 exemplaren. Het heet Tikker. Waarin twee bijdragen van onze razende Kuifje uit de Houten Ham. Bij wijze van uitzonderlijke groet laat ik je neuzen in de hele kopij.’

[59]
25 juni
Uitgeverij C. de Vries-Brouwers
Manuscript geretourneerd

[60]
28 juni
New Found Land
Bijdrage geretourneerd
‘De redactie biedt haar oprechte excuses aan voor de vertraging m.b.t. haar beslissing.’

[61]
28 juni
NRC Handelsblad
Bijdrage geretourneerd

[62]
2 juli
In de Knipscheer
Manuscript geretourneerd
‘Als ik eens geen blad voor de mond zou nemen zou ik je zeggen dat iemand met jouw talent het lef zou moeten hebben om zich met ernstige zaken bezig te houden, met ècht aangrijpende thema’s, en het schrijven van niemendalletjes en tussendoortjes aan minder getalenteerde collega’s zou moeten overlaten.’

[63]
.. juli
Nieuwe Revu
Bijdrage geretourneerd

[64]
5 juli
De Bezige Bij
Manuscript geretourneerd

[65]
Datum poststempel
Het Vaderland
Bijdrage geretourneerd
‘Sommige verhalen vind ik ronduit grof en geenszins geschikt voor plaatsing in een krant als Het Vaderland.’

[66]
5 juli
Panorama
Bijdrage geretourneerd

[67]
20 juli
Nieuwsblad NU
Bijdrage geretourneerd
‘De schrijfsels komen niet in aanmerking om in onze krant gepubliceerd te worden.’

[68]
9 augustus
Intermagazine
Bijdrage geretourneerd

[69]
10 augustus
VPRO
Bijdrage geretourneerd

[70]
2 september
Harlekijn uitgeverij
Manuscripten geretourneerd
‘Wel denk ik dat je een goede verteller bent en ik raad je aan eens iets anders te schrijven. Iets dat niet in de sprookjessfeer ligt, zodat je meer moeite moet doen om clichés te vermijden. Nieuwe manuscripten zou ik graag willen lezen. (…) Beide manuscripten stuur ik je hierbij terug en ik wacht met spanning op een nieuw manuscript voor een kinderboek.’

[71]
8 september
Meulenhoff
Manuscript geretourneerd

[72]
22 september
Panorama
Bijdrage geretourneerd
‘Ik vind dat je het leuk hebt geschreven, maar voor publicatie was het geheel (foto’s en tekst) onvoldoende. (…) Ik zal proberen je wat geschikte proefverhalen te laten maken, maar veel beloven kan ik niet; zo goed zit ik er niet in.’

[73]
14 oktober
BZZTôH
Manuscript geretourneerd

[74]
4 november
Avenue
Bijdrage geretourneerd

1983
[75]
Ongedateerd
Tirade
Bijdrage geretourneerd

[76]
5 oktober
Playboy
(Geschreven) bijdrage geweigerd

[77]
21 november
Nijgh & Van Ditmar
Manuscripten geretourneerd

 1984
[78]
19 maart
Elsevier
Manuscripten geretourneerd

[79]
29 maart
Maatstaf
Bijdrage geretourneerd

[80]
.. april
Jury Eenhoornprijs
Voortgangsbericht
‘Het manuscript dat U hebt ingezonden om het in aanmerking te laten komen voor de Eenhoornprijs 1984 kon, naar het oordeel van de jury, geen aanspraak maken op de prijs. (…) Wij danken U voor Uw inzending en verzoeken U vriendelijk ons te laten weten a) of U Uw werk, na telefonische afspraak (020-794631) komt halen; b) of wij het – na ontvangst van de verschuldigde porto – naar Uw adres moeten sturen?’

[81]
16 april
Reflex
Manuscript geretourneerd
‘Voordat U het naar een ander zendt, wil ik U aanraden het enige tijd te laten liggen en het daarna nog eens kritisch door te lezen. Dit kan nooit kwaad en mogelijk zult U dan het een en ander herschrijven.’

[82]
17 april
Schut C.S. Advocaten
Manuscript geretourneerd
‘Als curator in het faillissement van Tiebosch Produktie en Uitgeversmaatschappij B.V. ontving ik uw manuscript. De activiteiten van Tiebosch zijn gestaakt. Ik doe u in verband daarmee uw manuscript bijgaand wederom toekomen.’

[83]
Ongedateerd
Zône 3
Plaatsingsbesluit
‘Allereerst bedankt voor je vlotte toezending van alweer drie verhalen. Vooral je vaart en dus betrouwbaarheid spreekt ons zeer aan. Maar je verhalen ook, hoor. We willen je verhaal over Panky en Zippy gaan afdrukken en wel: in nummer 2! Er zijn nog wel wat detailkritiekjes, maar daarover zal ik je zo snel mogelijk bellen.’

[84]
19 april
De Prom
Manuscript geretourneerd

[85]
19 april
Zône 3
Voortgangsbericht
‘Aangezien jullie zo aardig over het land verspreid wonen, zou ik jullie willen vragen om wat voor Zône 3 te verspreiden. Namelijk: affiches, stickers en/of overnummers van Zône 3 op plaatsen waar veel jongeren komen in jullie stad.’

[86]
19 mei
Hollands Maandblad
Bijdragen geretourneerd
‘Ze lijken me tot mijn spijt, door uw nogal trage verteltrant, niet geschikt voor plaatsing.’

[87]
Ongedateerd
WINNERS Magazine
Bijdrage geretourneerd

[88]
10 augustus
Elsevier
Manuscript geretourneerd
‘Het is niet het soort curiositeit dat ik zoek en met sprookjes heb ik – wellicht een ernstige karakterfout – weinig binding. Vandaar dus.’

[89]
13 augustus
Zône 3
Bijdrage geretourneerd
‘Dank voor de toezending voor [sic] je feuilleton. We hebben het gelezen, maar helaas is onze mening nog steeds dat we beter niet met een vervolgverhaal moeten starten. (…) Wanneer je nogeens [sic] een KORT verhaal voor ons wilt schrijven: je weet, deze zijn welkom.’

[90]
22 augustus
Haagse Post
Bijdrage geretourneerd

[91]
25 oktober
Zône 3
Voortgangsbericht
‘Sommigen zal het rauw op hun dak vallen, anderen hebben al iets gehoord: Zône 3 dreigt het loodje te moeten leggen tegen de geldkraan-loodgieters uit Den Haag. (…) We willen op korte termijn geen medewerkers- of begeleidingscommissie-vergadering bij elkaar roepen, omdat we tot onze nek in het werk zitten. Maar konkrete ideëen [sic] en steun (…) door het vinden van een miljoen guldens, zijn zeer welkom. Zo, jullie zijn weer bij. Tot ziens.’

[92]
9 november
KRO
Voortgangsbericht
‘Uiteraard zullen we zo zorgvuldig en discreet mogelijk te werk gaan. Mocht je belangstelling hebben om aan dit project mee te werken, wil je ons dan een representatieve proeve van je schrijven toesturen?’

[93]
.. december
Zône 3
Uitnodiging
‘Nu schijnt het ons toe – van horen zeggen dus – dat met name jongens geplaagd (?) worden door natte dromen, nu en vooral in het verleden. Omdat we hier ter redaktie vooral behept zijn met dames (die niet verder komen dan droge nachtmerries) zouden we jullie willen vragen daarover iets op papier te zetten. (…) Een en ander – graag wel droog geschreven – zouden we volgende week dinsdag 11 december binnen moeten hebben.’

[94]
17 december
KRO
Voortgangsbericht
‘Op grond van onze indruk willen we graag zo spoedig mogelijk met je verder praten over eventuele deelname aan onze serie.’

1985
[95]
28 februari
Zône 3
Bijdrage geretourneerd / plaatsingsbesluit
‘Zoals door de telefoon al gezegd, was er wat diskussie over je verhalen, met name over het verhaal “Familiefeest”. Ik vond het argument dat het verhaal angst zou aanjagen niet zo sterk; tenslotte is dat ook de bedoeling van een thriller-achtig verhaal. (…) toch maar besloten het niet te plaatsen, maar gelukkig wel “Ratteval”, want dat vond ik een leuk en sterk verhaal (…).’

[96]
26 maart
Algemeen Dagblad
Voorstel afgewezen
‘Helaas moet ik u meedelen dat de kunstredactie van het Algemeen Dagblad kader noch ruimte heeft om een wekelijkse bijdrage van uw hand in het AD te plaatsen.’

[97]
3 april
de Volkskrant
Voorstel afgewezen
‘Op columns, satirisch en semi-autobiografisch nog wel, zitten we niet echt te wachten en een jeugdafdeling kennen wij niet, dus ik vrees dat we Nee moeten verkopen.’

[98]
5 april
Zône 3
Uitnodiging
‘Geachte L.S., [sic] Hierbij zien wij ons genoodzaakt u uit te nodigen voor een medewerkersvergadering d.d. 25 april om 4 uur, ter [sic] kantore van Zône 3, Industriestraat 59, alhier in Den Bosch. Voor een verfrissing wordt zorggedragen.’

[99]
11 april
Lemniscaat
Manuscript geretourneerd
‘U heeft zeker originaliteit en schrijven kunt u ook. Toch hebben wij moeten besluiten het verhaal niet uit te geven in ons fonds. We geven geen korte verhalen uit en de inhoud is minder geschikt voor illustraties, of voor een prentenboek.’

[100]
13 augustus
KRO
Voortgangsbericht
‘Wat de uitgave van de novellenreeks betreft blijft als laatste mogelijkheid over: de KRO zelf, die de reeks in gedrukte vorm uitbrengt. We houden je op de hoogte.’

[101]
3 oktober
Elsevier
Manuscript geretourneerd
‘Het mist m.i. originaliteit en betrokkenheid met de hoofdpersonen kon ik ook niet opbrengen. Misschien is het beter nog wat geduld te oefenen met uw huidige uitgever; de markt is op dit moment zodanig dat ook hij/zij niet over één nacht ijs kan gaan.’ NB. Ik heb niet kunnen achterhalen wie met deze ‘huidige uitgever’ bedoeld wordt.

[102]
26 november
KRO
Voortgangsbericht
‘Vorig seizoen zonden wij in het programma SPEKTAKEL een aantal novellen uit, die speciaal op ons verzoek werden geschreven n.a.v. een bezocht evenement. (…) de KRO [claimde] bij de deelnemers ook het recht om de serie in boekvorm te publiceren. (…) Nu een resultaat, de verzameling novellen, voor ons ligt, zou een boek al te veel ongewenste pretenties oproepen met alle risico’s voor de deelnemende auteurs.’

[103]
13 december
Meulenhoff
Manuscript geretourneerd

[104]
Ongedateerd
Nieuw Wereldtijdschrift
Bijdrage geretourneerd

 1986
[105]
2 april
De Harmonie
Manuscript geretourneerd

[106]
23 april
NO. 1
Bijdrage geretourneerd
‘Ondanks hardnekkige pogingen een cultureel tijdschrift op te zetten, moeten we helaas nu al de strijd opgeven.’

[107]
26 mei
Tabula
Manuscript geretourneerd

[108]
11 augustus
Uitgeverij Bulderlach
Voortgangsbericht
‘We hebben de band met de Spektakel-uitzending inmiddels beluisterd en waren enthousiast over de kwaliteit van je verhaal. Het is wat lang voor de bundel, denken we, maar je hebt vast nog wel meer noten op je zang. We zijn daarnaast geinteresseerd [sic] in je verdere produktie.’

[109]
.. augustus
De Woelrat
Voortgangsbericht
‘Verder verzoeken wij u ons toestemming te verlenen om, bij gebleken geschiktheid uw werk of een deel ervan in een tijdschrift te publiceren. Dit los van een uitgafbeslissing [sic] in boekwvorm [sic].’

[110]
Ongedateerd
Uitgeverij Bulderlach
Voortgangsbericht
‘We hebben je verhaal met belangstelling gelezen. Met deze historische zin zijn we de brieven aan je collega-inzenders begonnen. In jouw geval is hij wat zwakjes uitgedrukt. We hebben namelijk krom gelegen. Plaatsen dus. Voor je roman geldt hetzelfde. Dat wordt onze tweede uitgave, als het aan ons ligt.’

1987
[111]
18 februari
Uitgeverij Bulderlach
Voortgangsbericht
‘We hebben de verhalen gebundeld tot een eenvoudige proefdruk en zijn daarmee de boer op gegaan (…). Om het boek te drukken in een oplage die een verantwoorde verkoopprijs tot gevolg zou hebben betekende dat, dat de uitgeverij op voorhand zo’n f 20.000 zou moeten investeren. (…) We hebben dan ook moeten besluiten om het projekt te stoppen. (…) Dus: jammer, maar helaas.’

[112]
14 juli
Poëziecentrum
Voortgangsbericht
‘In Vlaanderen zijn de kansen zó gering dat wij de schaarse mogelijkheden aan Vlaamse dichters moeten geven. Verder kan ik u meedelen dat wij niets verbeurd verklaren, niets in de papiermand gooien of iets dergelijks wat u ten onrechte suggereert in uw brief van 9 juli jl.’

[113]
31 juli
Van Oorschot
Manuscript geretourneerd
‘U heeft wel heel lang moeten wachten op antwoord op de inzending van uw manuscript, des te meer omdat wij besloten hebben uw bundel niet uit te geven. Hoewel u hier en daar zeker met veel flair schrijft, konden uw verhalen ons toch niet voldoende boeien.’

[114]
6 augustus
Kritak
Manuscript geretourneerd
‘(…) de lectoren willen U zeker aanmoedigen om verder te schrijven, omdat ze menen dat U op technisch en vormgevend vlak talent heeft, maar vinden uw gedichten inhoudelijk nog te zwak, de thematiek niet rijp genoeg. Zij raden U dan ook aan daar verder aan te werken en te trachten af en toe in tijdschriften te publiceren, alvorens een uitgave in bundel te overwegen.’

[115]
23 september
Thoth
Manuscript geretourneerd

[116]
25 september
Lannoo
Manuscript geretourneerd
‘In overleg met onze lectoren hebben wij uw gedichten onderzocht.’

1988
[117]
10 maart
De Harmonie
Manuscript geretourneerd

[118]
27 april
Mens & Gevoelens
Voortgangsbericht
‘Hierbij het nieuwe nummer van MENS & GEVOELENS met jouw bijdrage. (…) met ingang van het volgend nummer hebben wij een soort bijdragestop ingesteld in die zin dat alleen abonneesvoor [sic] plaatsing in aanmerking komen.’

[119]
27 mei
De Boekerij
Manuscript geretourneerd
‘Mijn excuses voor het feit dat je zo lang op antwoord hebt moeten wachten. (…) Het manuscript is gedeeltelijk de moeite waard. Om sommige passages heb ik moeten lachen, omdat de absurditeiten op dergelijke momenten precies goed waren gedoseerd. Toch gaat het verhaal mank aan teveel onwaarschijnlijke humor.’

[120]
Ongedateerd
Dedalus
Manuscript geretourneerd
‘Met vriendelijke groeten en sorry voor het oponthoud.’

[121]
4 oktober
HUMO
Bijdrage geretourneerd

1989
[121]
9 januari
Uitgeverij Den Gulden Engel
Manuscript geretourneerd

[122]
2 februari
Veen
Manuscript geretourneerd

[123]
17 februari
De Boekerij
Manuscript geretourneerd

[124]
22 februari
Mens & Gevoelens
Voortgangsbericht
‘Hierbij een exemplaar van MENS & GEVOELENS 7 met daarin jouw bijdrage. (…) zaterdag 4 maart a.s. vieren wij in PARADISO het éénjarig bestaan (…) de toegang bedraagt voor iedereen zonder uitzondering f 5,– p.p. (…) Wij hopen dat deze toegangsprijs voor niemand een beletsel is. Neem overigens deze brief mee als bewijs van ‘genodigd zijn’ want alle anderen die aan de zaal komen en geen abonnee zijn moeten zich eerst abonneren om op dezelfde condities naar binnen te kunnen.’

[125]
20 maart
De Gulden Sporen
Manuscript geretourneerd

[126]
12 april
SIC
Bijdrage geretourneerd
‘Uw gevoel voor humor is kennelijk het onze niet, we vonden het verhaal niet geestig en in zijn uitwerking clichématig.’

[127]
28 april
De Brakke Hond
Bijdrage geretourneerd / voortgangsbericht
‘Hierbij de door u teruggevraagde verhalen/gedichten. Over uw twee nieuwe bijdragen zal eind juni/begin juli beslist worden. Nog even geduld dus. Het is niet onze gewoonte om alle inzendingen terug te sturen maar aangezien u antwoordcoupons hebt ingesloten, zullen we ze hoe dan ook retourneren, ook als uw verhalen afgedrukt worden.’

[128]
9 juni
De Gids
Bijdrage geretourneerd.

[129]
20 juni
Mens & Gevoelens
Voortgangsbericht
‘Hierbij MENS & GEVOELENS nr. 9 met daarin jouw bijdrage. (…) Stimuleer jullie omgeving nog eens tot het opsturen van fotowerk want dat is het enige waar wij gebrek aan hebben.’ NB. In deze editie werd bij mijn bijdrage een foto afgedrukt. Tijdens de feestbijeenkomst naar aanleiding van het verschijnen van nr. 9 vroeg ik deze en enkele andere foto’s terug. De gebruikte lag bij de drukker en zou tezamen met de andere geretourneerd worden. Op 26 augustus stuurde ik een nieuwe bijdrage in en verzocht daarbij om terugzending van de foto’s. In plaats daarvan ontving ik een acceptgiro voor verlenging van het abonnement. In november of december volgde een herinnering. Ik belde de redactie om te bedanken voor de aanmaning en te vragen waar mijn foto’s bleven. Ze zouden onmiddellijk opgestuurd worden, dus ik maakte het abonnementsgeld over. Op 8 juli 1990 verzocht ik in een onbegrijpelijk beleefde brief nog maar weer eens een keer om terugzending van de foto’s. Een reactie bleef uit. Wel werd het colofon aangepast, waarin voortaan stond dat bijdragen alleen op nadrukkelijk verzoek en onder bijsluiting van retourporto terug te krijgen waren.

[130]
27 juni
The New Yorker
Bijdragen geretourneerd
‘We regret that we are unable to use the enclosed material. Thank you for giving us the opportonity to consider it.’

[131]
13 juli
De Brakke Hond
Plaatsingsbesluit
‘De redactie van De Brakke Hond heeft met plezier uw verhalen gelezen en voelt er veel voor het eerste deel van “Eurotour” in een van de volgende nummers van het blad te publiceren, tenminste als u het ermee eens bent. (…) Graag vernamen wij op welk post- of bankrekeningnummer desgevallend uw medewerkershonorarium kan worden gestort. (Omdat een literair blad geen lukratief bedrijf is kan het gebeuren dat die betaling pas een jaar na publikatie volgt.) Wij hopen dat u blijft meewerken.’ NB. Toen ik een jaar na publicatie naar het honorarium informeerde, werd dit inderdaad snel overgemaakt.

[132]
5 december
Prometheus
Manuscript geretourneerd

1990
[133]
9 januari
De Brakke Hond
Voortgangsbericht
‘Hierbij sturen we u de twee gevraagde extra-nummers van D.B.H. Als auteur kunt u ze voor 10 gulden hebben ipv [sic] 12. Te gelegenertijd [sic] zullen we van uw honorarium dus 20 gulden aftrekken.’

[134]
3 februari
De Brakke Hond
Bijdrage geretourneerd
‘De redactie heeft uw gedichten en uw verhaal gelezen en, na enige discussie tussen voor, misschien en tegen, uiteindelijk besloten uw bijdragen niet in aanmerking te nemen voor publikatie in De Brakke Hond.’

[135]
28 juni
Dedalus
Voortgangsbericht
‘Met enige vertraging reageer ik op uw brief van 20 februari jl. (…) Voor de behandeling van uw manuscript vragen we twee tot drie maanden geduld; het is altijd plezierig om in uw begeleidende brief wat meer te weten te komen over uw activiteiten.’

[136]
23 november
Dedalus
Voortgangsbericht
‘Na een drukke Antwerpse Boekenbeurs was onze uitgeverij inderdaad gesloten op 12 november. Jammer! Maar uw manuscript is ons alleszins niet ontlopen en wordt momenteel gelezen.’

[137]
23 november
De Brakke Hond
Bijdrage geretourneerd
‘Persoonlijk vond ik dat “Bewogen Beelden” verdiende opgenomen te worden, maar de meerderheid dacht er anders over, dit maar om aan te geven dat het hier zeker niet om een unanieme afwijzing gaat.’

1991
[138]
3 oktober
Dedalus
Manuscripten geretourneerd
‘Bijgaand zenden wij u uw manuscripten terug, samen met een aantal leesverslagen. Per saldo vallen die op dit ogenblik in uw nadeel uit, zodat we besloten hebben ze niet te weerhouden voor publicatie.’ Leesverslag 1: ‘Oordeel: een middelmatig werkstuk, met duidelijke kwaliteiten (stijl, humor) maar ook nadelen (afgezaagd thema, langdradig, melig). Alles bijeen heeft het m.i. te weinig “inhoud” om te publiceren. Twijfelgeval.’ Leesverslag 2: ‘In zijn huidige vorm is het weinig meer dan een perfecte, maar bloedeloze stijloefening.’ Leesverslag 3: ‘De Jong’s grootste troef is wellicht het gemak waarmee hij via spitse woordspelingen en een vaak spitante beeldspraak de lezer bijna doorlopend aan het glimlachen, soms zelfs aan het schateren weet te brengen. (…) Het komt ook wel eens voor dat de auteur in zijn eigen gein verstrikt raakt (…). Afgezien hiervan dient de prestatie van Martin de Jong uitmuntend te worden genoemd.’ Leesverslag 4: ‘Meer nog dan in de eerste roman wordt in deze bundel echter een belangrijk gebrek duidelijk: de geschriften van Martin de Jong missen doorgaans diepgang.’

[139]
24 oktober
Viva
Bijdrage geretourneerd
‘Ook geven we de voorkeur aan verhalen die “vanuit de vrouw” geschreven zijn omdat wij menen dat de lezeres vooral zichzelf wel [sic] herkennen.’

 1992
[140]
3 april
De Arbeiderspers / Ronald Dietz
Manuscript geretourneerd
‘Je hebt altijd een redelijk goede pen gehad maar dit kan ons niet zo bekoren. Het is allemaal zo’n beetje Tiennoppen-achtig (“Het mirakel” van H. Mulisch) (…). Ik krijg er veel polderangst van maar mijn aandacht wordt niet vastgehouden.’

[141]
2 oktober
Amber
Manuscript geretourneerd

 1993
[142]
5 april
Atlas
Manuscript geretourneerd

[143]
23 april
Thomas Rap
Manuscript geretourneerd

[144]
3 mei
De Harmonie
Manuscript geretourneerd
‘Vraag ons niet waarom, maar het zou kunnen dat je een goede “comedy” voor de televisie zou kunnen schrijven. (Maar dat is niet ons gebied.)’

[145]
16 juli
Strengholt’s boeken
Manuscript geretourneerd

[146]
9 augustus
De Prom
Manuscript geretourneerd
‘Inhoudelijk is er niets op uw manuscript aan te merken, maar de stijl vonden wij niet sterk genoeg om een publikatie te rechtvaardigen. (…) Het uitleggen van wat wij een goede stijl vinden zou uren kosten, en daarover beschikken wij helaas niet.’

[147]
2 november
In de Knipscheer
Manuscript geretourneerd
‘Met excuses voor de ernstig vertraagde reactie moet ik u tot mijn spijt meedelen dat uw manuscript niet in aanmerking komt om door ons te worden uitgegeven.’

 1994
[148]
4 januari
Meulenhoff
Manuscript geretourneerd

[149]
14 januari
Novella
Manuscript geretourneerd (ingezonden 8 mei 1993)

[150]
2 maart
Het Spectrum
Manuscript geretourneerd

[151]
29 maart
Balans
Voortgangsbericht
‘Indien u prijs stelt op retourzending van uw manuscript, verzoeken wij u ons hiervoor de benodigde postzegels te sturen.’

[152]
5 juli
Balans
Manuscript geretourneerd

[153]
13 september
Het Spectrum
Manuscript geretourneerd

[154]
21 september
Contact
Manuscript geretourneerd

[155]
9 december
Nijgh & Van Ditmar
Manuscript geretourneerd

 1995
[156]
21 juli
De Fontein
Manuscript geretourneerd
‘Door omstandigheden (onderbezetting) hebt u langer op antwoord moeten wachten dan wij voor wenselijk houden. Aan het eind van dit jaar hopen wij de vacature te hebben vervuld.’

[157]
7 september
Uniepers
Manuscript geretourneerd
‘Er zit duidelijk vaart en sfeer in uw manier van schrijven, maar wij zien vanuit onze uitgeverij geen kans het boek óf zelf uit te geven óf bij een collega-uitgever te plaatsen.’

[158]
18 oktober
Gottmer
Manuscript geretourneerd
‘Na zorgvuldige bestudering hebben wij besloten dat het niet past binnen ons fonds familie- en streekromans.’

[159]
30 november
Kwadraat
Manuscript geretourneerd

 1997
[160]
26 februari
Mosselvocht
Bijdrage afgewezen
‘Helaas moet ik je meedelen dat de redactie er, ondanks eerlijke bemiddelingspogingen mijnerzijds, niet toe te bewegen was “Lenteliefde” te plaatsen in Mosselvocht. Verder is het misschien handig voor je om te weten dat ik een jaar lang niet in de redactie zal zitten (…) maar als je mij werk zou willen blijven sturen om wat voor reden dan ook – een mening, of gewoon ter lering en vermaak – dan zou ik dat helemaal niet erg vinden.’ NB. In de periode hiervoor werden diverse bijdragen in Mosselvocht geplaatst; overleg hierover geschiedde overwegend telefonisch met de redactrice die dit sympathieke bericht stuurde.

[161]
Ongedateerd
Mosselvocht
Uitnodiging
‘Bij deze willen we jou en andere Mosselvochtschrijvers verzoeken een bijdrage te leveren aan het pornomanifest Voorvocht. Voorvocht wordt een eenmalige uitgave onder het motto: Porno heeft een literaire beurt nodig! Bijdragen zo spoedig, hitsig, vochtig en heet mogelijk.’

[162]
2 mei
Mosselvocht
Bijdrage geretourneerd
‘Hierbij moet ik je helaas berichten dat je verhaal “Literaire porno” niet opgenomen zal worden in onze Voorvocht-special. Binnen de redactie was er niemand echt tegen, maar ook niemand echt voor.’

[163]
22 augustus
Mosselvocht
Uitnodiging
‘Geachte schrijver, Enige tijd geleden (…) hebben wij wij [sic] werk van jou gepubliceerd in Mosselvocht. Gezien het feit dat wij strenge beoordelingscriteria hanteren kun je wel stellen dat jouw werk kwaliteit had. Daarom schrijven wij je nu opnieuw aan. Misschien heb je nog iets liggen dat je de moeite van het publiceren waard acht, of misschien ben je ergens mee bezig.’

 1998
[164]
22 januari
Payola
Bijdrage geweigerd
‘Hoewel het slotakkoord erg aansloeg, kon de stijl van het geheel niet overtuigen.’

[165]
13 maart
Mosselvocht
Bijdrage geweigerd / voortgangsbericht
‘Geachte mevrouw/mijnheer, u heeft enige tijd geleden kopij ingestuurd voor Mosselvocht. Dat is mooi. De redactie heeft echter besloten niet over te gaan tot publikatie. Dat is minder mooi. Dit kan velerlei redenen hebben. De voornaamste is echter dat Mosselvocht gaat ophouden met bestaan.’

[166]
26 maart
Uitgeverij Maarten Muntinga
Voorpublicaties geretourneerd

[167]
27 maart
Passage
Voortgangsbericht
‘Zoals u zult begrijpen neemt een serieuze beoordeling enige tijd (dat wil zeggen: enkele maanden) in beslag. Wij vragen hiervoor uw geduld; er zal zeker een reactie komen.’ Nooit meer wat gehoord.

[168]
8 april
De Boekerij
Voorpublicaties geretourneerd

[169]
17 april
Prometheus
Voortgangsbericht
‘Wij hebben de door u opgestuurde fragmenten met belangstelling gelezen. Naar aanleiding daarvan willen wij u vragen ons het volledige manuscript toe te sturen. (…) U kunt binnen een maand een advies van de redactie verwachten over eventuele publicatie.’

[170]
27 april
Prometheus
Voortgangsbericht
‘Wij hebben uw manuscript ontvangen en zullen het ter beoordeling voorleggen aan de redactie. (…) Wij hopen dat we uw manuscript binnen een maand gelezen hebben.’

[171]
29 april
Ad Donker
Voorpublicaties geretourneerd
‘Het is goed geschreven maar aangezien wij nauwelijks nog literatuur uitgeven (…) zullen wij uw werk niet in boekvorm uitgeven.’

[172]
12 mei
Arena
Voortgangsbericht
‘Met interesse heb ik de twee fragmenten gelezen, en ik ben nieuwsgierig geworden naar het volledige manuscript. Is dat reeds in min of meer definitieve versie beschikbaar, en zo ja, zou je zo vriendelijk willen zijn om mij dit toe te sturen? Je kunt natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen.’

[173]
15 mei
Meulenhoff
Manuscript geretourneerd

[174]
2 juni
Prometheus
Manuscript geretourneerd
‘Wekelijks ontvangen wij tientallen inzendingen. Daardoor ontbreekt ons de tijd dit besluit nader toe te lichten.’

[175]
5 juni
Balans
Voorpublicaties geretourneerd

[176]
9 juni
SUN
Voorpublicaties geretourneerd
‘Beide fragmenten heb ik geamuseerd gelezen (…). Toch zie ik het geheel nog niet in boekvorm voor me, althans niet uitgegeven door SUN.’

[177]
22 juni
Nijgh & Van Ditmar
Voortgangsbericht
‘U kunt misschien van de verschillende herinneringen een breder opgezet geheel maken en het ons dan nog eens sturen.’

[178]
21 juli
BZZTôH
Voorpublicaties geretourneerd
‘Voor uw werk is geen werk [sic] te vinden binnen ons fonds.’

[179]
6 augustus
Atlas
Voorpublicaties geretourneerd

[180]
19 augustus
Arena
Voortgangsbericht
‘Allereerst wil ik mijn verontschuldigingen aanbieden voor het feit dat ik zolang niets van me heb laten horen. De reden is echter dat ik veel meer tijd nodig blijk te hebben om een beslissing te kunnen nemen over het uitgeven van je werk; zeker omdat de tweede lezer (de uitgeefster) niet direct overtuigd was. Ik laat jouw werk zodoende nu aan verschillende mensen lezen (…) Het is uiterst belangrijk te weten hoe jouw verhalen overkomen (…) je werk behoort namelijk in zekere zin tot een uitzonderlijk genre.’

[181]
8 september
Podium
Voorpublicaties geretourneerd
‘Excuses voor deze verlate reactie.’

1999
[182]
26 januari
Nijgh & Van Ditmar
Manuscript geretourneerd
‘Onze welgemeende excuses voor de late retournering van uw manuscript.’ Ingezonden 22 juni 1998

[183]
25 mei
Vassallucci
Manuscript geretourneerd

[184]
28 juli
Arena
Voortgangsbericht
‘Hierbij bevestig ik u de ontvangst van uw manuscript. Wij streven ernaar binnen drie maanden te laten weten of uw manuscript voor publicatie in aanmerking komt.’

2000
[185]
23 februari
Conserve
Voorpublicaties eventueel geretourneerd
‘Omdat wij bezig zijn om onze kasten op te ruimen, bieden wij u de mogelijkheid om het manuscript terug te krijgen. U kunt dan per omgaande (een briefje van) f 3,20 [sic] sturen naar bovenstaand adres voor de portokosten. (…) Reageert u niet voor die tijd, dan nemen wij aan dat u het eens bent met de vernietiging van het manuscript. Om u nog verder op weg te helpen met het schrijven van uw debuut, bent u in de gelegenheid om het boek Mijn eerste boek, 30 schrijversdebuten van de heer Kees de Bakker tegen auteurskorting (circa 40% op de verkoopprijs) te ontvangen. U zult dan wel f 25,- extra mee moeten sturen.’ NB. De beide, op of omstreeks 15 maart 2000 te vernietigen voorpublicaties, waren de uitgever op 25 maart 1998 gestuurd.

[186]
26 februari
Conserve
Voortgangsbericht
‘Prijs u gelukkig dat u een van de tientallen bent geweest die dit bericht heeft [sic] ontvangen. En dat wij nimmer uw manuscript van 25 maart 1998 hebben vernietigd ondanks een verhuizing. Prijs u echter gelukkig dat u een van de tientallen bent die bericht heeft [sic] gekregen. Daarbij waren inzenders vanaf 1995 tot en met inzenders tot in februari 2000. Met [sic] uw instemming wilden we nog geen gehakt maken van uw twee voorpublicaties.’

[187]
10 maart
Arena
Voortgangsbericht
‘Als eerste wil ik mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden voor het feit dat je zolang niets van me gehoord hebt. Ik weet dat je zelfs een paar keer tevergeefs hebt gebeld. Dit is zeker geen normale gang van zaken en het spijt me dan ook zeer dat jou dit lot moest treffen. Het is eigenlijk doodeenvoudig: ik was enthousiast over je manuscript, maar durfde uiteindelijk publicatie met te weinig steun in de rug niet aan. Toch wilde ik het steeds maar niet definitief afwijzen omdat ik hoopte dat er toch nog een mogelijkheid zou zijn. Ik stuur je de manuscripten nu retour zodat voor ons duidelijk is dat we die hoop niet langer moeten hebben. Ik hoop wel dat er in de toekomst toch iets moois mee zal gebeuren, want het heeft kwaliteit. Ik wens je heel veel succes met het vinden van een geschikte vorm van uitgave.’

[188]
23 november
Ambo|Anthos
Ontvangstbevestiging

2001
[189]
12 februari
Ambo|Anthos
Auteurscontract

[190]
17 april
Ambo|Anthos
Nieuw auteurscontract


2002
[191]
13 augustus
Ambo|Anthos
Manuscript geretourneerd

[192]
27 oktober
Metro
Voorstel feuilleton afgewezen
[Aan veertien dag- en weekbladen per e-mail een voorstel voor een feuilleton gedaan. Vier daarvan namen de moeite het voorstel af te wijzen.]

[193]
28 oktober
PZC
Voorstel feuilleton afgewezen

[194]
31 oktober
Haagsche Courant / Bram Pols
Voorstel feuilleton afgewezen
‘In het overleg met onze parlementaire redactie over de wijze waarop wij de verkiezingscampagne in de krant gaan zetten hebben wij uitvoerig over uw aanbod gesproken. De conclusie was dat het feuilleton niet in de formule past waarvoor wij hebben gekozen.’

[195]
6 november
Panorama
Voorstel feuilleton afgewezen
‘Ik moet me helaas aansluiten bij de Schrijverspost nr. 50, d.d. 5 april 1982.’

2004
[196]
12 mei
De Gids
Inzending afgewezen

[197]
24 mei
Ambo|Anthos
Schriftelijke verklaring ter beëindiging van de contractuele afspraken (op verzoek van de auteur)

[198]
3 juni
Podium
Ontvangstbevestiging

[199]
4 juni
Augustus
Ontvangstbevestiging

[200]
30 juni
Augustus
Tweede ontvangstbevestiging

[201]
9 juli
Prometheus
Manuscript geretourneerd

[202]
14 september
De Geus
Manuscript afgewezen

[203]
20 oktober
Augustus
Manuscript geretourneerd

‘Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en voor uw engelengeduld; onze excuses voor de verlate reactie.’

[204]
22 november
Podium
Manuscript geretourneerd

2005
[205]
23 september
Onze Taal
‘In de eerstvolgende redactievergadering zullen we uw inzending bespreken. Na de vergadering ontvangt u van ons bericht.’ Nooit meer wat gehoord.

[206]
19 oktober
Rothschild & Bach / Katrien Gottlieb
‘Ik heb je website bekeken en vond je lijst met afgewezen manuscripten bijna voor publicatie in aanmerking komen. Wel dapper, je moet een enorm uithoudingsvermogen en vertrouwen in jezelf hebben. Schroom niet om een verhaal ter lezing aan mij op te sturen.’

2006
[207]
27 februari
Rothschild & Bach / Katrien Gottlieb
‘Ik zal het proberen te lezen voor 7 maart, maar ik denk nog steeds niet dat je manuscripten in ons fonds passen.’

[208]
27 februari
Rothschild & Bach / Katrien Gottlieb
‘Je hebt gelijk, ik schreef schroom niet om eens wat op te sturen.’

[209]
28 maart
Rothschild & Bach / Katrien Gottlieb
‘Ik heb het hoofdstuk met aandacht gelezen. Het is vlot geschreven en zeker niet slecht, maar het is helaas niks voor ons kleine fonds.

[210]
10 september
Nieuw Amsterdam
Manuscript afgewezen

[211]
26 oktober
Uitgeverij Passage
Manuscript afgewezen

[212]
3 november
De Bezige Bij / Thomas Rap
Ontvangstbevestiging

[213]
8 december
Bibliotheek Arnhem
Ontvangstbevestiging inzending schrijfwedstrijd

2007
[214]
5 januari
Prometheus
Manuscript afgewezen

[215]
19 februari
Aan Cossee
‘Op 28 september 2006 bevestigde u per brief de ontvangst van mijn manuscript Sabbatical, waarvan de beoordeling volgens uw prognose tot 12 weken in beslag zou nemen. Van die 12 weken zijn er inmiddels 20 verstreken. Heeft u er zicht op of er al schot in de zaak zit?

[216]
26 februari
Cossee / Alfred Schaffer
Manuscript afgewezen. ‘Wegens een lange vakantie was een reactie vooralsnog uitgebleven, al was uw manuscript Sabbatical al wel doorgenomen.’

[217]
28 maart
De Bezige Bij
Manuscript afgewezen

[218]
15 mei
L.J. Veen
‘We zien je manuscript tegemoet, gaan er zodra er tijd is naar kijken en komen vervolgens bij je terug, oké?’

[219]
13 juni
Atlas
Manuscript geretourneerd

[220]
16 juli
Vrij Nederland
‘Helaas behoorde uw inzending niet tot de uitverkoren verhalen, maar we hebben uw bijdrage met plezier gelezen.’

[221]
30 augustus
BZZTôH
Manuscript afgewezen

[222]
24 november
De Brakke Hond / Peter Pauwels
‘Oktober 2006 stuurde u ons een fragment uit uw roman in wording “Sabbatical”. Door omstandigheden werd de beoordeling van uw inzending door de redactie van De Brakke Hond enkele malen uitgesteld. De redactie is eindelijk tot een besluit gekomen en zou graag uw tekst publiceren.’

2008
[223]
23 april
Mouria
Manuscript afgewezen

[224]
5 mei
Wereldbibliotheek
Manuscript afgewezen

[225]
19 mei
Querido / Patricia de Groot
Manuscript afgewezen. ‘Door omstandigheden heeft uw manuscript te lang bij Querido op een stapel gelegen.’

[226]
27 juni
Aan Houtekiet
‘Op 6 februari, ongeveer 20 weken geleden, zond ik u het manuscript Literaire giller. Op uw website schrijft u op de pagina “Een manuscript insturen”: “Binnen vier weken krijgt u bericht van uw inzending.” Kan het zijn dat u het manuscript niet ontvangen heeft?’

[227]
27 juni
Houtekiet / Sara Engels
‘Dat is inderdaad vreemd. Ik kan het hier ook niet terugvinden. Het valt zelden voor dat de post iets niet aflevert hier, maar misschien dat er in uw geval iets misgegaan is. Je kan het nogmaals insturen naar onderstaand adres. Met de vakantieperiode is de periode waarin u antwoord kan verwachten verdubbeld.’

[228]
29 juni
De Brakke Hond
Inzending afgewezen

[229]
3 juli
Girlz!
Puberverhalen geweigerd

[230]
6 augustus
Meulenhoff
Manuscript afgewezen

[232]
6 augustus
FMB Uitgevers
Manuscript afgewezen

[232]
21 augustus
Houtekiet
Manuscript afgewezen

[233]
26 augustus
Aan Ailantus / Lidewijde Paris
‘Op 26 mei zond ik u het manuscript Literaire giller. Kunt u nagaan of dat bij u is aangekomen?’

[234]
26 augustus
Ailantus / Lidewijde Paris
‘Geen zorgen, het manuscript is in goede orde aangekomen. Dat u geen ontvangstbevestiging heeft gekregen is slordig en een beetje vreemd.’

[235]
10 september
Aan De HoorSpelFabriek / Marlies Cordia
‘In november 2007 zond ik u per post een script en twee cd’s met een opname van een voor Radio West gemaakt luisterspel. Ik heb daarover van u niets meer gehoord, ik ben bang dat de zending u niet bereikt heeft: in de begeleidende brief maakte ik melding van een ernstige fout op uw website en ik zag gisteren dat die ernstige fout nog steeds niet ongedaan gemaakt is. Op de homepage, dat wil zeggen de pagina waarop een mannetje met een sjaal om is afgebeeld, staat bij uw adresgegevens: “Postbus 3632 ZR Loenen” – het postbusnummer ontbreekt dus. Aanstaande zondag wordt op Radio West, buiten de regio op internet hoorbaar via www.westonline.nl voor de achtste keer rechtstreeks een humoristisch twee uur durend luisterspel met muziek rond de imaginaire gemeente Buisdorp uitgezonden. Die zal in een later stadium voor wat betreft script en podcast ondergebracht worden op http://radio.westonline.nl/thema/hoorspelen/buisdorp [link loopt inmiddels dood, MdJ], waar de eerdere Buisdorpluisterspelen te vinden zijn. Wellicht bent u in de gelegenheid zondag rechtstreeks of achteraf via de link de luisteren, wellicht ook is het mogelijk tot een uitgave in enige vorm via de HoorSpelFabriek te komen.’

[236]
10 september
De HoorSpelFabriek / Marlies Cordia
‘Het mannetje met de das is overigens de acteur Fedja van Huet en u hebt gelijk, het postbusnummer staat er niet. U bent de eerste die ons daarop attent maakt. (…) Ik zal zeker naar de link die u opgegeven hebt luisteren en dan bij u terugkomen!’ Nooit meer wat gehoord.

[237]
28 oktober
Lemniscaat
Manuscript afgewezen

[238]
4 november
Querido
Manuscript afgewezen

2009
[239]
16 januari
Sjaloom / Marjan Jordan
‘Ik heb het gelezen, en vond het een prettig lezend, aardig verhaal. Ik het [sic] het naar Willem doorgespeeld, die het een van zijn dochters zou laten lezen. Toevallig heb ik het vorige week met hem nog over het manuscript gehad maar hij kon zich er niets meer van herinneren.’

[240]
23 januari
Uitgeverij Vrijdag / Rudy Vanschoonbeek
Manuscripten afgewezen. ‘Literaire giller vonden we wel origineel als idee maar toch wat te rechttoe rechtaan uitgewerkt. {…) De mooiste dag tot nu toe is een zonder meer goed geschreven puberroman die graag gelezen zal worden door zestienjarigen… maar dat zien wij dan niet zozeer bij ons fonds passen.’

[241]
18 februari
Sjaloom / Liesbeth Hensbroek
‘Marjan is op dit moment op wintersport. “Willem” is de uitgever, de heer Wildenboer. Ik zal je mail naar hem doorsturen en vragen of hij (via mij of Marjan) wil reageren.’

[242]
23 maart
Aan Ailantus / Lidewijde Paris
‘Ça va un peut met u? Ben ook benieuwd hoe het gaat met het manuscript dat ik u op 26 mei 2008 zond en waarvan u op 26 augustus van datzelfde jaar desgevraagd de ontvangst bevestigde. Het kan altijd zijn dat zoiets in het vergeetboek of zelfs het ongerede raakt.’

[243]
23 maart
Ailantus / Lidewijde Paris
‘Lid. is out just for one day. Back on Monday. She will check her e-mails every now and then. Lid. is er vrijdag niet, maandag weer op honk. Ze bekijkt zo nu en dan haar e-mails.’

[244]
25 maart
Aan Sjaloom / Marjan Jordan
‘Vergat in onderstaande mail te vragen hoe het momenteel met het manuscript De mooiste dag tot nu toe staat. Hoe staat het daar momenteel mee? Is het de dochters van Willem inmiddels al aangereikt?’

[245]
8 april
Dutch Media / Thille Dop
‘Dag mevrouw Dop, Hoe maakt u het? Op deze allerminst mooie dag ben ik benieuwd hoe het staat met het manuscript De mooiste dag tot nu toe, dat ik u op 28 november zond.’

[246]
Datum poststempel
Karakter
Manuscripten geretourneerd

[247]
9 juni
Ailantus / Liesbeth Vries
‘Dank voor het toezenden van Tijd voor stampij. Uw begeleidende brief drukte ons weer even met de neus op de feiten: we lopen hopeloos achter. In 2007 is de uitgeverij opgericht, in zomer 2008 verschenen de eerste boeken. We werken hier slechts met drie personen. Lidewijde Paris is de uitgever, Kim Fiona Plas doet marketing/vertegenwoordiging/promotie, ikzelf ben verantwoordelijk voor redactie en productie. We doen ons uiterste best, maar moeten steeds prioriteiten stellen. We hopen deze zomer, juli/augustus, de ingezonden manuscripten door te nemen. Dank voor uw geduld en (toch nog) hartelijke brief.’

[248]
10 juni
Aan Ailantus / Liesbeth Vries
‘Wanhoop niet: ik maak het nog veel erger mee. Vorig jaar augustus voltooide ik de 16+ puberroman De mooiste dag tot nu toe. Een vriendin die hem las was er enthousiast over en dat kwam goed uit, want zij was tot kort voordien werkzaam geweest op de redactie van Sjaloom. Ze trok in september derwaarts om het manuscript aan te reiken en aan te prijzen. Daardoor kwam er een gele sticker op, ten teken dat het extra aandacht zou krijgen. In januari informeerde ik maar eens hoe het ermee stond. Een redacteur mailde prompt terug: ze had het gelezen, was er te spreken over geweest en had het doorgespeeld aan de uitgever, die het aan zijn opgroeiende dochters zou laten lezen. Ze had het er toevallig onlangs met hem over gehad: hij kon zich niet herinneren dat hij het manuscript aan die dochters zou laten lezen. Bij een volgende mail was de redacteur op wintersport en dat is ze misschien nog steeds. Maar ik trek me dat niet aan: die uitgever verspeelde vorig jaar wegens wanbetaling de rechten op de hypersuccesvolle Twilightreeks en stond van de week in Boekblad wegens het proces dat vier van zijn auteurs tegen hem aangespannen hadden om hun royalty’s te ontvangen. Wat dat betreft staat Ailantus in de uitgeverswereld uiterst gunstig bekend.’

[249]
15 juni
Ailantus / Liesbeth Vries
‘Ok, zo bont hebben we het nog niet gemaakt. Al vind ik het wel echt beschamend dat we nog steeds een 2008-stapel hebben liggen.’

[250]
16 juni
Uitgeverij kinder- en jeugdboeken / Jeanine van Poppel-Diekman of Roefke Braam
‘Helaas moet ik u meedelen dat uw manuscript niet in aanmerking komt voor publicatie in ons fonds. We zien te weinig commerciële mogelijkheden in uw manuscript.’

[251]
16 juni
Aan bovenstaande
‘Geachte mevrouw Van Poppel-Diekman of Braam. Welk fonds mag dat zijn? Onderstaande door Roefke Braam ondertekende mail is verzonden door Jeanine van Poppel-Diekman, geen dier namen kan ik in verband brengen met een mij bekende uitgeverij.’

[252]
16 juni
Jeanine van Poppel-Diekman
Uw manuscript was gericht aan uitgeverij De Fontein. Zo uit mijn hoofd aan Marita… kan dat kloppen?’

[253]
24 juni
Ailantus / Liesbeth Vries
‘Leuk aanbod, maar helaas. Wij zijn vooral druk bezig Ailantus van de grond te trekken en ons eerste succesje moet eerlijk gezegd nog komen. Uitbreiding zit er voorlopig dus niet in. We gaan de werkdruk voor het najaar met een stagiair te lijf.’

[254]
17 juli
Aan De Eenhoorn / Marita Vermeulen
‘Hoe maakt u het? Op de website staat dat manuscripten per mail aan u gezonden kunnen worden, maar uit eigen ervaring als redacteur weet ik dat dat geen prettig lezen is. Daarom heb ik jongstleden woensdag een envelop met een print van het manuscript De mooiste dag tot nu toe aan u gezonden, die zal vandaag of morgen aankomen.’

[255]
17 juli
De Eenhoorn / Marita Vermeulen
‘I am out of the office until August 4th. I will answer your email as soon as possible.’ Kwam er niet van.

[256]
5 augustus
Podium
Manuscript afgewezen.

[257]
13 augustus
Clavis / Iris Vansteelandt
‘Ik heb ondertussen je manuscript bekeken en ik wil toch graag eens met je afspreken om het eens door te nemen. Dat kan ofwel in de tweede helft van september op ons kantoor in A’dam ofwel in de eerste helft van september in A’pen. Warme groet, Iris’

[258]
14 augustus
Nieuw Amsterdam
Manuscript afgewezen

[259]
24 augustus
Passionate Magazine
Inzending afgewezen

[260]
10 september
Moon
Manuscript afgewezen

[261]
10 september
Cossee
Manuscript afgewezen

[262]
8 oktober
Aan Clavis / Iris Vansteelandt
‘Vorige week vrijdag mailde ik je de verbeterde versie van De mooiste dag. De ontvangst daarvan werd niet bevestigd. Omdat je op een eerdere mail ook al niet reageerde, begin ik me af te vragen of mijn mail je wel bereikt. Laat s.v.p. weten of e.e.a. aankwam.’

[263]
8 oktober
Clavis / Iris Vansteelandt
‘Ik heb alles goed ontvangen, is gewoon beredruk. Warme groet, Iris’

[264]
19 oktober
Prometheus / Bert Bakker
Manuscript afgewezen

[265]
5 november
Aan Clavis / Iris Vansteelandt
‘Tijdens ontmoeting in Antwerpen vertelde je me enthousiast dat je me wilde uitnodigen op de Boekenbeurs in Antwerpen, in november. Omdat november al een tijdje aan de gang is ging ik vandaag eens op internet kijken wanneer die Boekenbeurs precies gehouden wordt, en zag tot mijn verrassing dat die alweer bijna voorbij is. Ik vind het jammer en teleurstellend dat ik daar niets meer van je over gehoord heb.’

[266]
5 november
Aan Ailantus / Liesbeth Vries
‘Behalve een paar latere mailtjes ontving ik op 9 juni onderstaande mail van je, waarin je de hoop uitsprak dat je in juli/augustus in de gelegenheid zou zijn naar manuscripten te kijken. Het is inmiddels een stukje in november, ik vroeg me af of de op 26 mei 2008 en 5 juni 2009 ingezonden manuscripten al aan de beurt zijn geweest.’

[267]
5 november
Ailantus / Liesbeth Vries
‘Ik ben een dagje vrij en vanaf dinsdag 10 november weer op kantoor. In geval van nood, neem contact op met Lidewijde Paris’

[268]
6 november
Clavis / Iris Vansteelandt
‘Ik zeg altijd tegen iedereen dat ze me gewoon even moeten mailen ivm de toegangskaarten. Ik kan dat onmogelijk van iedereen bijhouden. Warme groet, Iris’

[269]
10 november
Ailantus / Liesbeth Vries
‘Er is sprake van een vreemd misverstand. Wij, Lidewijde Paris en ik, waren in de veronderstelling dat we u al een afwijzingsbrief (helaas) hadden gestuurd. Ik heb nog eens in de e-mailmappen gestruind en vond onderstaande e-mail van Lidewijde aan mij. Zij verstuurt soms separate e-mails (ipv cc’s) om mij op de hoogte te houden. Misschien is haar e-mail in uw spam terechtgekomen? Mails van Lidewijde komen, vanwege “Paris”, namelijk vaker de spamfilter terecht. Excuses voor het ongemak. Zie hieronder de e-mail van Lidewijde, verzonden op 9 september.’

[Lidewijde Paris:]
‘Het is met een gruwelijke vertraging dat ik u antwoord op het insturen van uw manuscript Literaire giller. De kleine uitgeverij die ik in september 2007 ben begonnen wordt maar bemand door drie personen die alle werkzaamheden moeten verrichten en dus is het steeds prioriteiten stellen en kiezen. We hebben ervoor gekozen eerst de harde kern van de uitgeverij: de vertaalde literatuur goed op te zetten en nu zijn we eindelijk toe aan het lezen van alle manuscripten. Mogelijk wordt uw boek al elders uitgegeven en komt mijn brief als mosterd na de maaltijd, maar ik vind het toch beleefd na zo lang nog antwoord te geven.

Ik kan goed begrijpen dat u met uw eerste boek werd vergeleken met Ronald Giphart. Dezelfde soort toon en droge studenten humor zit ook in Literaire giller. Het verhaal is goed opgezet, mooi begin in het verleden en dan de enorme sprong naar voren. Mooi spel met woorden en taal. Maar: toch niet voor ons. Ik ben, ik geef het eerlijk toe en Ronald weet dit ook, nooit een fan geweest van Ronalds werk. Terwijl ik hem door de jaren heen aardiger ben gaan vinden ben ik opgehouden zijn werk te lezen. Ik weet dat veel lezers er erg van houden, maar voor mij is het te veel een trucje een maniertje. Bovendien houd ik niet van romans van beginnende schrijvers die gaan over beroemde schrijvers. Het zijn allemaal heel subjectieve maatstaven waarop ik het manuscript heb beoordeeld, maar de uitgeverij die Ailantus is, is dan ook gebaseerd op de smaak van de mensen die er werken. Gelukkig dat wij die kans krijgen.’

[270]
10 november
Aan Ailantus / Liesbeth Vries
Dank voor de mail die ik inderdaad niet ontvangen had. Waar Lidewijde spreekt van “romans van beginnende schrijvers die gaan over beroemde schrijvers” kan ik haar redeneertrant niet goed volgen. Ik ben geen beginnende schrijver (debuteerde in 2001 in boekvorm, publiceerde ver voordien in tijdschriftvorm) en bovendien gaat het niet over een beroemde schrijver maar over een debuterende én een beroemde schrijver. Maar wacht eens, Lidewijde heeft volkomen verkeerd gelezen. Ze schrijft complimenteus: “Mooi begin in het verleden en dan de enorme sprong naar voren.” Maar er is helemaal geen sprong naar voren, het zijn twee verhaallijnen die zich gelijktijdig afspelen en gaat over twee personages met nota bene verschillende namen! (Een is een debuterende schrijver, een een beroemde.)

Het andere manuscript, Tijd voor stampij, zond ik afgelopen juni in, daar heb ik nog niets over gehoord, maar gelet op het verbijsterend onzorgvuldige lezen van Literaire giller ben ik zeer benieuwd wat daarvan gevonden wordt.’

[271]
21 november
De Brakke Hond
Afwijzing inzending

[272]
1 december
Clavis / Iris Vansteelandt
‘Ik heb ondertussen de feedback terug van een redacteur en die is niet echt enthousiast over je manuscript. Net als ik vindt ze het heel fijn geschreven, maar de verhaallijn boeit niet voldoende. Er staat veel overbodige info, en het springt nogal van de hak op de tak en we vragen ons toch af of je de verhaallijn niet boeiender en interessanter kan maken. Heb jij daar nog zin in? Warme groet, Iris’

[273]
1 december
Aan De Eenhoorn
‘Op 15 juli zond ik u per post het manuscript “De mooiste dag tot nu toe”, een puberroman. Ik heb daar niets van u over gehoord, ook geen ontvangstbevestiging. Heeft het manuscript u bereikt?’

[274]
1 december
Aan Sjaloom / Marjan Jordan
‘Je zond me een paar weken geleden, op 16 januari om precies te zijn, onderstaande mail, waarin je verklaarde voornemens te zijn te pogen de week erna contact met me op te nemen. Toen ik op 17 februari per mail informeerde hoe het ermee stond, vernam ik van je collega Liesbeth Hensbroek dat je op wintersport was. Ben je daar inmiddels al van teruggekeerd?’

[275]
2 december
Sjaloom / Marjan Jordan
‘Onze excuses voor de zeer late reactie; door personeelwisselingen en drukte lopen wij erg achter met de beoordeling van manuscripten. Ik heb het verhaal nog extra onder de aandacht van de uitgever gebracht, maar het heeft helaas niet mogen baten. Hartelijk dank voor de interesse in onze uitgeverij, ik hoop dat u zich door deze afwijzing niet laat ontmoedigen en wens u veel succes verder met schrijven’

2010
[276]
6 januari
Lebowski
Manuscript afgewezen

[277]
3 februari
Omroep West / Helga Favier
‘Ik heb contact gehad met de internetredactie. Een aantal maanden geleden is de website van Omroep West vernieuwd. Daarbij is de rubriek over hoorspelen vervallen. Omwille van de kosten en baten (zeer weinig bezoekers van deze rubriek) is het niet mogelijk om jouw audio weer online te gaan zetten. De hoorspeluitzendingen zijn nog wel te beluisteren. Ik snap dat jij hierover bericht had willen ontvangen.’

[278]
25 februari
Aan De Boekenmakers / Bregje Linssen
‘Op 26 december 2009 ontving ik een ontvangstbevestiging van twee manuscripten van je. Daarin schreef je onder meer: “Hopelijk deze maand nog, anders begin januari, krijg je bericht van ons.” Het ziet ernaar uit dat volgende week de maand maart van start gaat. Is er al zicht op een bericht?’

[279]
9 maart
De Boekenmakers / Bregje Linssen
‘Ten eerste mijn excuses voor de late reactie. Je manuscripten “Tijd voor stampij” en “Literaire giller” zijn gelezen en besproken. De conclusie is dat Uitgeverij De Boekenmakers geen van beide titels gaat uitgeven. Ze passen niet binnen onze fondsen.’

[280]
27 juli
De Arbeiderspers
Manuscript afgewezen

[281]
2 augustus
Compaan Uitgevers / Stephanie van der Korput
‘Wij hebben besloten om uw manuscripten niet uit te geven. Niet iedereen lukt het om twee romans – Tijd voor stampij en Literaire giller – vol te stapelen met studentikoze humor; maar wat blijkt te kunnen, hoeft nog niet te moeten. Van een column in Propria Cures maak je immers ook geen boekwerk. Kortom, de toon van de verteller komt op ons over als leukdoenerige [sic], semi-intellectueel geklets.’

[282]
6 augustus
Uitgeverij Passage
Manuscript afgewezen

[283]
6 augustus
De Harmonie
Manuscript geretourneerd

[284]
17 september
Zoute Zoen
Manuscript afgewezen

2011
[285]
22 juni
Extaze
Inzending afgewezen

[286]
3 oktober
Nijgh & Van Ditmar
Manuscript afgewezen

[287]
1 september
L.J. Veen
Manuscript afgewezen

2012
[288]
26 april
Van Gennep
Fragment afgewezen

[289]
3 mei
Mistral
Fragment afgewezen

[290]
25 mei
Cossee
Fragment afgewezen

[291]
20 juni
De Geus / Lily Kruiger
Fragment afgewezen. ‘De verteltrant kan niet boeien en de stijl is te eentonig.’

[292]
26 juni
Atlas
Fragment afgewezen

Daarna had ik eindelijk geen zin meer in het inzenden van manuscripten en besloot mijn boeken voortaan zelf uit te geven.

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet