Hypertekstualiteit ROM

De roman Romkom bevat nogal wat verbanden met eerder verschenen romans.

Rien, Uli, Kaspar (en later Lorna) bewonen een kamer boven café Den Olden Buys, net als in Zoute griotten (speciaal) Evert Huis, Aster Fleuriet, Toker Moltan en meneer Mortifa dat doen, en in Tijd voor stampij Simon Dibsen, in Literaire giller Mark Tonneur en in Een soort ding Mick Donk (voor wie er een safe room is ingericht). Carla Griezing (Berichten uit Buisdorp) verhuist vanwege relatieproblematiek naar een van de kamers, de eigenaar ervan is net als in Romkom cafébaas Dré.

Dan is er woonruimte aan de Bauxietwerf: Wieger Eldebroed (Tijd voor stampij) heeft er een kamer, evenals in Romkom Lorna en door een misverstand korte tijd Kaspar, en in Een soort ding Lila Bretel. Daarnaast wordt er aan de Calciumkade gewoond (Usi in Romkom en Aya Tondelaar in Tijd voor stampij).

Burgemeester Onno Noten (en het naar zijn gelijknamige vader vernoemde Burgemeester Notenpark) komt in meerdere boeken voor. Dat geldt ook voor de diverse horecagelegenheden: het World Eet Center, Cafetaria Kneiter, Bodega Bolle Bertus, Pizza Ria, De Smikkelaar en De Hebberij, en de dansgelegenheden Tube Village en de Hink Stap Sprong.

Niet via Google Maps te vinden maar desondanks meervoudig voorkomend zijn de wijken Nijpendaal en Overmoer, de Nieuwe Doorlaat en de Buisstraat. In Nijpendaal is niet alleen de Hink Stap Sprong te vinden, ook de soepfabriek Busofa, die centraal staat in Soep en elders eveneens ter sprake komt. Zo ook de Partij van de Waarheid (Berichten uit Buisdorp). En wellicht van Een soort ding bekend: de Buisdorpse Plassen.

Professor Bomba, die een niet onbelangrijke rol in Romkom speelt, komt tevens aan bod in Tijd voor stampij en (vooral) Radio Buisdorp. De oude molenaar kennen aanhoudende lezers van Een soort ding, bioscoop Corso van diezelfde roman en mogelijk Radio Buisdorp. Dikke Door en haar nachtetablissement komen ook in Berichten uit Buisdorp ter sprake.

En dan zijn daar niet te vergeten de Buisdorpse Bongo Boys.

De voetbalvereniging Buisdorpia heette in een eerder stadium (Radio Buisdorp) Buisdorpse Boys maar die naam vloekte met de later in het leven geroepen Buisdorpse Bongo Boys, vandaar de naamsverandering van de amateurclub.

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet