Hyperintertekstualiteit ONT

Zoals in de ‘Voorontsporing’ (p. 11-12) wordt toegelicht staan in enkele ontsporingen helden uit eerdere werken centraal. In volgorde van opkomst zijn dat: Jardina en Evert (eerste ontsporing), Arie Wietzen (vijfde ontsporing), Mark Tonneur, Roest Hamer en Karel Boraal (zesde ontsporing), Meneer Mortifa en Kokya (zevende ontsporing), Barend Staal (tiende ontsporing) en Simon en Wieger (veertiende ontsporing).

In de ‘Voorontsporing’ is te lezen waar ze elders een rol spelen, ik vergat daar nog te noemen Guus (dertiende ontsporing), die in Berichten uit Buisdorp op de LokaalBuis het verkiezingsdebat in goede banen probeert te leiden.

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

 

techniek: Maarten van der Peet