Voetstappen

Het tot stand komen van Aan m’n zolen en andere ongemakken had nogal wat voeten in de aarde want enkele verhalen dateren van zeer lang geleden: sommige maakten deel uit van het elders op deze site integraal ondergebrachte manuscript Afgrijselijke jeugd, ze hadden (voordat dat voltooid was) begin jaren tachtig een gedrukt onderkomen in de rubriek Martin’s afgrijselijke jeugd in Muziek Parade.

Uit het manuscript komen ‘Wild geraas’, ‘Automobiel’, ‘Bijtijzers’, ‘Werken’, ‘Oorziek’, ‘Schoolsentiment’, ‘Zelf koken’, ‘Cinefiel’, ‘Engeland gevaren’ en ‘Aardbeien’ – alle zijn (soms onder een andere titel) voor de boekuitgave onherkenbaar verbeterd.

Van ‘Sinterklaas’ (alias ‘Wild geraas’) bestaat een getypte versie uit 1980, evenals van ‘Alleen thuis’ (‘Zelf koken’). Van het complete manuscript Afgrijselijke jeugd zijn meerdere getypte versies bewaard gebleven: eerste versie (voltooid 13 december 1985), tweede versie (voltooid 27 november 1986), een ‘Revisie versie’ (voltooid eind november 1986), twee handschriftversies (1985 en 1988), twee schrijfmachineversies uit 1988, een uit 1989, twee uit 1990, een WordPerfectprint uit 1993 en een aantal prints uit 1997 en 2001. Ten slotte is er nog een Wordversie waar op 29 april 2014 voor het laatst wat mee gedaan is.

In een aantal gevallen was van verhalen de ontstaansgeschiedenis te achterhalen (zie onder), ook wel ontbrak precieze documentatie: ‘Nachtmerrie’ zal van kort na het overlijden van Gerard Reve dateren, er staat me niet meer bij waar ik het toen gepubliceerd heb, mogelijk op het Buisdorpweblog. Het (her)schrijven van de verhalen ten behoeve van Aan de hand en andere aandoeningen ging op 5 september 2017 van start.

1994
Zondag 20 november
19.50 – 21.00 ‘Spelen met vuur’, 3 p. handschrift + 2 p. WP, 823 woorden

Maandag 21 november
19.15 – 20.25 Idem herzien, 836 woorden

1996
Vrijdag 28 juni
’s Avonds Herzien Afgrijselijke jeugd

Zaterdag 29 juni
’s Morgens en ’s middags Idem – klein aantal correcties + enkele ingelaste zinnen, 58.331 woorden

1997
Maandag 6 oktober
09.50 – 14.20, 15.30 – 18.00, 20.35 – 00.50 Herzien Afgrijselijke jeugd – handschriftverbeteringen op print aangebracht + op pc getypt, 58.405 woorden

Dinsdag 7 oktober
11.50 – 13.30, 14.35 – 16.50, 18.40 – 21.30 Print gecorrigeerd + verbeteringen aangebracht + geprint, 58.420 woorden
21.30 – 22.20 Fragment uit ‘Engeland gevaren’ ingekort als ‘Queen zien’, verhaal voor evt. tijdschriftpublicatie

Zondag 9 november
10.20 – 13.30, 15.10 – 16.45 Afgrijselijke jeugd gecorrigeerd, kleine fouten verbeterd, 58.418 woorden

2001
Zaterdag 13 januari
17.40 – 23.40 Herzien Afgrijselijke jeugd

Zondag 14 januari
10.40 – 20.15 Idem – verbeteringen aangebracht, 57.824 woorden

Zaterdag 20 januari
18.45 – 20.15 Synopsis Berichten uit Buisdorp en Afgrijselijke jeugd gemaakt

2006
Donderdag 12 januari
± 22.40 – 23.20 Bewerken verhaal ‘Werken’ voor weblog

Donderdag 19 januari
13.45 – 14.15 Bewerken verhaal ‘Daarziek’ [?] voor weblog
14.45 – 15.20 Bewerken verhaal ‘Kiesziek’ voor weblog

2014
Dinsdag 29 april
16.35 – 19.25 Fatsoeneren bestanden Afgrijselijke jeugd (58.102 woorden) en ‘Verhuisberichten’ (21.785), beide bedoeld voor website

2017
Donderdag 5 september
12.45 – 17.40 ‘Facebookflodders’ 2010-2017 opdelen in jaren en bewerken. 2010: 430 woorden, 2011: 1338, 2012: 1045, 2013: 1725, 2014: 3004, 2015: 6070, 2016: 6385, 2017: 4012

Donderdag 7 september
09.50 – 14.10 Verbeteren idem. 2010: 389 woorden, 2011: 1171, 2012: 769, 2013: 1097, 2014: 1600, 2015: 2435, 2016: 2571, 2017: 2226

Zaterdag 9 september
12.00 – 12.55 Bekijken eventueel bruikbare teksten, bestanden
13.25 – 16.50 ‘Daggedachten’ bewerkt tot ‘Oerblogs’ (3910 woorden), ‘Kaartjes kopen’ (347), ‘Beterschapsbrieven’ (1286), ‘Buchmessedagboek 2014’ (1875), ‘Grote malheur’ (628), ‘Nachtmerrie’ (454)

Zondag 10 september
09.40 – 10.15 ‘Spelen met vuur’ (654 woorden)
10.15 – 12.45 Bestanden naar oude pc (WP), fatsoeneren, voorlopige spellingcontrole. ‘Facebookflodders’ 2010 (372 woorden), 2011 (1100), 2012 (742), 2013 (1750), 2014 (1570), 2015 (2384), 2016 (2516), 2017 (2204), ‘Brieven’ (1285), ‘Buchmesse’ (1887), ‘Kaartjes’ (342), ‘Malheur’ (627), ‘Nachtmerrie’ (462), ‘Oerblogs’ (3875), ‘Vuur’ (664). Totaal: 21.328

Donderdag 28 september
10.45 – 12.00 Overtypen fragmenten Dagboek 2008 (4105 woorden)

Zondag 1 oktober
11.25 – 12.50 Vervolg: 4105 woorden

Dinsdag 3 oktober
09.15 – 09.35 Overtypen nieuwe Facebookflodders 2017 (totaal 2794 woorden)
10.25 – 12.10 ‘Verrespraak’ (2066)
13.25 – 15.40 ‘Zorgenmoeder’ (758), ‘Nippen en klokken’ (1785)
16.10 – 17.10 ‘Opperapen’ (642), ‘Automobiel’ (1412)

Donderdag 5 oktober
09.45 – 12.00 Overtypen fragmenten Dagboek 2009 (2445 woorden)
15.10 – 15.35 ‘Aan m’n zolen’ (688 woorden)

Zaterdag 7 oktober
10.20 – 12.15 ‘Een lang weekend’ (2039 woorden)

Zaterdag 8 oktober
09.50 – 11.10 Verbeteren ‘Een lang weekend’ (2400 woorden)
11.35 – 12.00 Idem (2547)
12.05 – 12.45, 14.45 – 16.55 ‘Op herhaling’ (1844)

Dinsdag 17 oktober
09.30 – 09.20 Verbeteren ‘Aan m’n zolen’ (1141 woorden)
10.30 – 12.45 ‘Back on the road’ (1873 woorden)
15.00 – 16.05, 16.35 – 17.45 ‘Nazorg’ (2829)

Vrijdag 20 oktober
09.30 – 15.45 (Met diverse onderbrekingen wegens vervanging cv-ketel) ‘Renovatiefase een’ (3486 woorden)

Zaterdag 21 oktober
10.30 – 11.55 ‘Bijtijzers’ (1204 woorden)
11.55 – 13.30 Verbeteren ‘Renovatiefase een’ (3986)
16.30 – 16.45 Kleine verbetering (4088)
17.45 – 17.50 ‘Renovatiefase twee’ (beginalinea)

Zondag 22 oktober
09.30 – 11.15 ‘Renovatiefase twee’ (4185 woorden)
14.30 – 17.15 Verbeteren ‘Renovatiefase een’ (4055)

Dinsdag 24 oktober
11.15 – 12.40 Aanvulling ‘Renovatiefase een’ (4142 woorden), aanvullen/schrappen ‘Flodders 2017’ (2598), ‘Werken’ (774)
12.50 – 13.40 ‘Wild geraas’ (1066)

Woensdag 25 oktober
09.20 – 13.40, 14.40 – 16.55 ‘Schoolsentiment’ (1041 woorden), ‘Aardbeien’ (1082), ‘Notaris’ (450), doornemen ‘Facebookflodders’ en ‘Oerblogs’, ‘Oorziek’ (3255), aanvulling ‘Aardbeien’ (1278)

Donderdag 26 oktober
10.40 – 13.05 Aanvulling ‘Oorziek’ (3548 woorden), ‘Werken’ (822), ‘Cinefiel’ (1310)

Zaterdag 28 oktober
14.20 – 17.00 ‘Uit’ (1311 woorden)
17.00 – 18.30 Aanvulling (1382), idem toegevoegd ‘Facebookflodders 2017) (2814)

Zondag 29 oktober
07.20 – 10.00 ‘Zelf koken’ (1010 woorden)

Maandag 30 oktober
17.50 – 19.20 Hier en daar aanvullen

Dinsdag 31 oktober
08.50 – 21.30 (Non-stop!) alle teksten gecorrigeerd, samengevoegd in WP (63.970 woorden), overgezet naar Word (64.447)

Donderdag 2 november
07.00 – 08.00 Bekijken print
08.15 – 10.10 ‘Engeland gevaren’ (WP 1917, Word 1919 woorden)

Vrijdag 3 november
07.30 – 09.10 Facebooktekst toegevoegd, ‘s in ’s veranderd et cetera, voorwerk toegevoegd, totaal 66.697 woorden

Zaterdag 4 november
09.05 – 13.00, 13.15 – 20.30 Lezen/verbeteren print

Zondag 5 november
09.05 – 13.00, 13.15 – 20.50 Verwerken/controleren correcties (tot pagina 169 van de 197): 67.920 woorden

Maandag 6 november
10.30 – 13.20, 16.30 – 17.15 Opmaak binnenwerk, 240 p., 68.603 woorden (eerder ook tekst doorgenomen). Paginering uit het voorwerk verwijderd weten te krijgen, bestand opgeladen naar Dashboard, evenals de flaptekst

Donderdag 9 november
08.30 – 12.20, 15.00 – 17.45, 18.10 – 20.30 Lezen proef

Vrijdag 10 november
07.55 – 10.15 Idem

Zaterdag 11 november
08.35 – 13.45, 14.30 – 17.10 Verwerken correcties, 69.153 woorden

Zondag 12 november
08.40 – 12.35, 13.00 – 17.50 Controleren correcties, 69.163 woorden, opgeladen naar Dashboard, pdf gecontroleerd

Donderdag 16 november + vrijdag 17 november
Lezen proefdruk, ± 170 correcties/opmerkingen

Zondag 19 november
09.40 – 13.15 Verwerken correcties
14.15 – 16.10 Controleren correcties, 69.281 woorden

Zaterdag 25 + zondag 26 november
Tweede keer lezen proefdruk

Zondag 26 november
13.15 – 16.35 Verwerken/controleren ± 115 correcties/opmerkingen, 69.295 woorden
18.15 – 18.35 Bestand doorgelopen, opnieuw opgeladen naar Dashboard

Donderdag 21 december
Lezen tweede proefdruk, 87 correcties/opmerkingen

Woensdag 27 december
13.45 – 15.55 Verwerken correcties

Donderdag 28 december
09.15 – 11.15 Controleren correcties, pdf controleren, 69.398 woorden

Vrijdag 29 december
10.10 – 11.00 Correctie + aanvulling, pdf controleren, 69.420 woorden
18.45 – 19.00 Aanvulling, pdf gecontroleerd, 69.435 woorden

Zaterdag 30 december
08.45 – 09.15 Kleine verbetering, pdf gecontroleerd, 69.441 woorden

2018
Donderdag 11 – zaterdag 14 januari
Lezen/corrigeren nieuwe proefdruk, ± 75 correcties/opmerkingen

Zondag 14 januari
16.10 – 13.40 Correcties verwerkt en gecontroleerd, bestand opgeladen, pdf tweemaal doorgelopen, gepubliceerd (69.471 woorden)

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet