Hyperintertekstualiteit SOEP

In de chronologie volgt Soep (2016) op Zoute griotten speciaal (2013), Berichten uit Buisdorp (2015) gaat eraan vooraf: de drie romans spelen goeddeels in hetzelfde jaar (in Soep komt een jaarwisseling voor) – alle drie zijn goed te lezen zonder kennis van de andere maar maken de liefhebber daar wel nieuwsgierig naar.

Personages uit de eerder spelende en verschenen romans maken in Soep hun wederopwachting: uit Zoute griotten speciaal Evert en Jardina, meneer Mortifa en Kokya en hoofdredacteur Barrelmeijer, de personages Aster en Toker komen ter sprake.

Uit Berichten uit Buisdorp meegekomen zijn de adviseurs Karel Boraal en Herman Hengelaar, alsook Busofa-eigenaar Wijnand Xavier Dommes Gil, die daar vooral als fractieleider aan bod komt. Hij heeft een bijrol in De mooiste dag tot nu toe (2014), waarin zijn broer Roelmond Eustachius dan weer een voorname rol heeft.

De romance die er blijkt op te bloeien tussen de amuseur Arie Wietzen en business unit manager Esmeralda is op de voet te volgen in de aanbevolen scriptsbundeling Radio Buisdorp (2015).

Om Literaire giller (2014) en Sabbatical (2014) er ook bij te betrekken is de in die romans voorkomende Tom Veers (en het reclamebureau Woordendromen waar hij bij werkzaam is) in Soep belast met de campagne voor tomaat gerelateerde soepen. Kokya heeft dan nog een rolletje in Tijd voor stampij, Evert figureert hierin kort.

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet