Hyperintertekstualiteit DMD

Wikipedia (dat is iemand die overal verstand van denkt te hebben) legt op het internet uit wat intertekstualiteit betekent: ‘het verschijnsel dat literaire teksten echo’s bevatten van andere (literaire) teksten’. Als dat heel erg het geval is zou je kunnen spreken van hyperintertekstualiteit (Liesanna zou misschien zeggen: mega-intertekstualiteit).

Op pagina 10 blijkt dat Liesanna alle kinderboeken over Jaap Joekel gelezen heeft – die boeken komen ook ter sprake in Zoute griotten speciaal.

De leraar Nederlands van Liesanna en Tirra is Fons Eldebroed, hij is een van de hoofdpersonages in Tijd voor stampij.

Pagina 58: ‘Ik las in een roman iets over menstrueren (…).’ Het lijkt erop dat Liesanna de roman Zoute griotten speciaal gelezen heeft.

Onder meer op pagina 79 gaat het over Liesanna’s oom Wijnand Dommes de Gil. Als politicus (hij zit namens het Volksdemocratisch Landsbelang in de gemeenteraad van Buisdorp) was zo nu en dan te gast in de Hot-Talkuitzendingen die we op Radio West verzorgden (zie de rubriek Radioscripts elders op deze site). Wijnand is, samen met zijn broer Roelmond (Liesanna’s vader), eigenaar van de Buisdorpse soepfabriek Busofa, en in die hoedanigheid zullen heeft hij een rol in de roman Soep. Esmeralda, business unit manager van de business unit Regionale Betrekkingen van Busofa (p. 84), was een regelmatige gast in onze radio-uitzendingen.

Kiers, de vriend van Tirra, heeft een kamer boven café Den Olden Buys in de Buisstraat (p. 126). Dat is (mogelijk wegens de situering boven het café) een populaire locatie bij jeugdige kamerbewoners: Evert, de held van Zoute griotten speciaal, had er een kamer, Simon, een van de hoofdpersonages van Tijd voor stampij, eveneens.

En dat geldt ook voor Mark Tonneur, met wie we in Literaire giller kennismaken. (Liesanna is een liefhebster van zijn roman De armlastige Samaritaan, die in Tijd voor stampij van belang is).

De zanger Buisdorpse Bennie (de ouwe drol met een witte hoed) is eens te gast geweest in een uitzending op Radio West, net als de Buisdorpse Bongo Boys, over wie meer te lezen is in Tijd voor stampij.

En dan is er natuurlijk de roman De mafste week tot nu toe, waarin nieuwe avonturen van Liesanna en Timio en Tirra en Kiers beschreven worden!

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet