Bonusbericht

[Ooit bevatte het manuscript van Berichten uit Buisdorp bij wijze van toegift een aantal ‘bonusberichten’ – vier van de vijf (Buisdorps naakt, Jacob Riller R.I.P., Dichtkunst en De LokaalBuis) werden verwerkt in scripts van radio-uitzendingen en belandden in die vorm in Radio Buisdorp. Het onderstaande niet eerder gepubliceerde bonusbericht Schaduwverkiezingen werd om het met de meligheid niet te gek te maken hier en daar wat afgezwakt. (Het was oorspronkelijk dus nog erger.)]

De kolommen van het Buisdorps Nieuwsblad werden wekenlang gevuld met berichtgeving over de gemeenteraadsverkiezingen maar er kwam geen woord in de krant over de schaduwverkiezingen. Geen wonder. Gemeenteraadsverkiezingen waren een serieuze aangelegenheid, hoofdredacteur Barrelmeijer peinsde er niet over inkt te verspillen aan zottigheid die door Buisdorpse studenten bedacht was.
Studentenvereniging Dorustinus was te goeder trouw. De studenten trachtten oprecht wat te doen aan het imago dat zij van oudsher hadden: een studentenvereniging werd algemeen gezien als een besloten gekkenhuis waar studenten hun studiebeurs verslempten en waar zij via seksistisch en fascistoïde gedrag werden klaargestoomd voor hun latere positie als advocaat, notaris of geneespersoon. Soms was het net of zij zich wat aantrokken van maatschappelijk onrecht maar dat ging in de praktijk niet verder dan rumoerig protesteren tegen het korten op de studiebeurs in een periode van accijnsverhoging. Waren de studenten eenmaal afgestudeerd, dan belandden zij in beroepen waarin inkomenskorting niet voorkwam, zodat zij het van lieverlede verleerden zich druk te maken over de financiële omstandigheden waarin de maatschappelijk minder hoog aangeschreven medemens verkeerde.
Het was niet prettig dat er zo over studenten gedacht werd en daarom wilde men bij Dorustinus de gemeenteraadsverkiezingen aangrijpen om te laten zien dat Buisdorpse studenten zich wel degelijk sociaal bewogen bekommeren om mens en maatschappij. Dorustinus besloot schaduwverkiezingen te organiseren: wie daar zin in had, mocht een schaduwpartij oprichten, een schaduwverkiezingsprogramma opstellen en schaduwverkiezingsleuzen aanplakken. Binnen de kortste keren kwamen er schaduwverkiezingspartijen op de schaduwverkiezingslijst te staan, zoals de BVvVBV (de Buisdorpse Vereniging van Verenigde Buisdorpse Verenigingen) en de Partij van de Vooruitgang, die toezegde de belangen te zullen behartigen van studenten die vooruit wilden komen in het leven.
Evenals bij de reguliere kleine politieke partijen waren ook bij de kleine schaduwverkiezingspartijen scheuringen schering en inslag en stembusverbindingen aan de orde van de dag. Partijen splitsten op in vijandige kampen, partijen met gemeenschappelijke doelstellingen in het programma zochten toenadering tot elkaar en politieke vriendschappen konden bij het minste of geringste in vreselijke vetes verkeren.
Een maand voordat de schaduwverkiezingen gehouden werden, fuseerde de Vakbond voor Incontinente Studenten met de Atonale Petomanen. Enkele streng in de leer zijnde incontinenten waren hiertegen gekant en wierpen balsturig de kont tegen de krib maar kregen van de petomanen de wind van voren. De lijstaanvoerder van de incontinenten liep demonstratief over naar de Kunstfluiters Partij, die daardoor in een kwade reuk kwam te staan. Een aantal verstokte petomanen wilde zich evenmin bij de fusie neerleggen en besloot de partij ceremonieel ten grave te dragen. Bij wijze van afscheidsprocessie trokken zij, met fakkels elkaars winden aanstekend, door de straten van Buisdorp, een remspoor van vernielingen achterlatend. Zij zochten voor het petomaanse gedachtegoed een laatste ruftplaats en vonden die bij de Unie Mestoverschot, die er wel weg mee wist.
Een bijzondere schaduwpartij was die van de zich atoomtheoloog noemende dominee Paddenstoel (achter welk pseudoniem zich een in de liefde teleurgestelde student theologie verschool). Paddenstoel bepleitte het bespoedigen van het einde der tijden door de inzet van nucleaire wapens. ‘Het is in den beginne begonnen, en het moet nou maar eens afgelopen zijn. We hebben die kernwapens, dus moeten we ze gebruiken ook en daar niet moeilijk over liggen doen.’
De partij Plaatselijk Verenigde Jansens leek, gelet op het grote aantal in Buisdorp woonachtige studenten met de achternaam Jansen, op een riante schaduwverkiezingszege af te stevenen, maar deze partij werd tijdens een rumoerige bestuursvergadering ontbonden toen bleek dat er niet alleen Jansens deel uitmaakten van het dagelijks bestuur, maar ook twee gebroeders Janssen.
De radicale meidenpartij Vrouwen Tegen Zweetvoeten (‘Wij zijn klaar voor de Derde Feministische Golfoorlog!’) bracht een penetrante misstand aan het licht en stelde in haar stencil ook befonvriendelijke baardstoppels ter discussie en dreigde bij aanhoudend tenenkaasvertoon een amputatiemotie te zullen indienen.
De diverse schaduwverkiezingscampagnevoerders waren bedreven in het bedenken van schaduwverkiezingsleuzen en deze werden links en rechts aangeplakt. Niet altijd was duidelijk of er een partijstandpunt of zomaar een losse leus onder de aandacht werd gebracht.

MAXIMUMSNELHEID: 120 KILOMETER – DON’T BELIEVE THE HYPE – ONMIDDELLIJKE PRIVATISERING LEGER EN POLITIE – FUCK THE SYSTEM – NIET GOED GELD TERUG – BIJ GEEN GEHOOR TWEEMAAL BELLEN – MAXIMUMSNELHEID: 120.000 KILOMETER – DOKTERSHULP UIT HET BASISPAKKET – GROTE TIETEN, GAUW THUIS – LAAT DE OZON MAAR ROT­TEN – KINDEREN EEN KWARTJE – DOKTERS UIT PATIËNTEN – VLOEKEN IS GEZOND –MAXIMUMSNELHEID: GEEN – MEER SEKS TIJDENS DE WEDSTRIJD – ALS DRACULA VAN HUIS IS DANSEN DE VAMPIEREN – MAXIMUMSNELHEID IN HET BASISPAKKET – BIJ GEEN GEHOOR LIGT DE SLEUTEL ONDER DE MAT –ANARCHIE MET BEHOUD VAN UITKERING – LEESBRILLEN IN HET BASISPAKKET – SEKSUELE VARIANTEN ZONDIG – HUGO HEEFT EEN HARDE – SEKSUELE VARIANTEN ELKE DAG – ZONNEBRILLEN IN HET BASISPAKKET – HUGO LULT MAAR WAT – GEEF KNOKPLOEGEN EEN KANS – WC-BRILLEN IN HET BASISPAKKET – KWETSEN MOET MOGEN – ZELFBESCHIKKINGSRECHT ONGEBOREN VRUCHT – SEKSUELE VAIANTEN IN HET BASISPAKKET

Het waren indrukwekkende leuzen, maar kon je ermee als schaduwpartij de schaduwverkiezingen winnen? Voor de zekerheid organiseerde de Dorustinus Colbertjes Debaters Club een aantal schaduwverkiezingsdebatten. Leden van de DCDC hadden zo hun eigen omgangsvormen. Hork Hufters van de schaduwpartij Burgerlijke Reactie greep elk oratorisch middel aan om zijn politieke tegenstanders tegen de vlakte te argumenteren: ‘Er zijn mensen, die zijn zo lelijk dat ze mooi zijn van lelijkheid. Bij mijn geachte opponent Gribbert Ibbelman is daar, gelet op de weerzinwekkende woekering van zwerende mee-eters en geelpuntige puisten die zijn gezicht van verre herkenbaar maakt, overduidelijk geen sprake van.’ Hij ontried de toehoorders dan ook een stem uit te brengen op de Wereldleed Partij van Ibbelman.
Die Wereldleed Partij had nog niet eens zo’n gek schaduwverkiezingsprogramma. Ibbelman stond uitvoerig stil bij het onrecht dat het menselijk bestaan zwaar kon maken. Onrecht was er altijd en overal, en er was geen wereld denkbaar die vrij van onrecht was. De een kocht voor vijfduizend euro een goedgekeurde auto, de ander liet zich voor hetzelfde geld een wrak aansmeren. En dan kon het bovendien gebeuren dat ze elkaar op een kruising te pletter reden. De een ging naar de sigarenboer, kocht een pakje sigaretten en tekende daarmee in op kanker. De ander ging naar de hoeren, kocht een orgasme en liep daarbij een druiper op. Maar wat was rechtvaardiger – iedereen kanker of niemand kanker? Iedereen een druiper of alleen hoerenlopers? En wat te denken van het lot dat rokende hoerenlopers kon treffen?
Het viel nauwelijks te voorspellen wie de schaduwverkiezingen zou winnen. Er werden enquêtes gehouden maar daar kon je niet van op aan omdat enquêtes per definitie een onjuist beeld geven, aangezien alleen de mening naar voren komt van mensen die bereid zijn aan een enquête mee te werken. Het bleek uitgerekend een enquête te zijn die bij de uitslag van doorslaggevende betekenis was.
De schaduwverkiezingen werden verrassend gewonnen door het Anti Rook Verbond. Deze schaduwpartij behaalde 68% van de stemmen – een uitslag die opzien baarde omdat statistisch vaststond dat 74% van de schaduwstemgerechtigde studenten fanatiek rookte. Waarom zouden zij op het Anti Rook Verbond gestemd hebben?
De oprichters van het Anti Rook Verbond, zelf fervente hoerenlopers, hadden een enquête gehouden onder de Buisdorpse hoeren en daaruit was gebleken dat zo’n 40% van de rokende studenten die hoerenliepen aan kleurenblindheid leed – hetgeen dus ook moest gelden voor rokende en niet-rokende niet-hoerenlopers: het was namelijk wetenschappelijk aangetoond dat kleurenblindheid niet door roken veroorzaakt werd en dat er al helemaal geen causaal verband bestond tussen hoerenloperij en kleurenblindheid.
De schaduwverkiezingspartij maakte van deze wetenschap gebruik door op haar logo de N van Verbond in een andere kleur af te beelden, zodat kleurenblinde rokers in de veronderstelling verkeerden dat zij een stem uitbrachten op het Anti Rook Verbod.

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet