Dodelijk verliefd

Omstreeks de meest recente eeuwwisseling was het mijn bedoeling na Zoute griotten een bundel uit te brengen die Dodelijk verliefd heette en die met Zoute griotten te maken zou hebben.

Dodelijk verliefd behelst de novelle ‘Van dode mensen, de herinneringen die voorbijkomen’, omlijst door de verhalen ‘Madeleine’, ‘Lenteliefde’, ‘Literaire genen’, ‘Communicatie’, ‘Een koude kerstmis (een raar gebeurd verhaal)’, ‘De wereld gaat aan dating ten onder’, ‘Seks!’, ‘Turbo Dating’, ‘Een boterham met punaise’, ‘Natuurkunde’, ‘Een kleine is groot genoeg’, ‘Pishibitionist’, ‘De wereld gaat aan neuken ten onder’, ‘Drs. Berelul’, ‘Communicatie’, ‘Nazomerliefde’, ‘Literaire porno’ en ‘Madeleine’.

Van de uitgave van deze bundel kwam niets terecht, maar de verhalen erin waren niet vergeefs geschreven. ‘Madeleine’, ‘Natuurkunde’, ‘Lenteliefde’ (waarin verwerkt ‘Nazomerliefde’), ‘Literaire porno,’ en ‘Van dode mensen’ belandden in Zoute griotten speciaal. Een deel van ‘Literaire genen’ kreeg een plek in de roman Literaire giller. Fragmenten van de oorspronkelijke editie van ‘Van dode mensen…’, werden gepubliceerd in het literaire tijdschrift Mosselvocht (nummer 9, september, oktober, november 1996). Veel van de andere verhalen werden opgenomen in scripts geschreven voor de aan Buisdorp gewijde uitzendingen van Hot Talk op Radio West:

Buisdorpse dekenfeesten (uitgezonden 7 oktober 2005): ‘Communicatie’ (1), ‘Een koude kerstmis’, ‘Turbo Dating’, ‘Communicatie ’ (2).
Vakantie in Buisdorp (uitgezonden 19 mei 2006): ‘Pishibitionist’.
Lente en liefde in Buisdorp (uitgezonden 23 maart 2007): ‘De wereld gaat aan dating ten onder’, ‘De wereld gaat aan neuken ten onder’, ‘Madeleine’ (als ‘Dat is dan honderd euro extra’).
Een zalig uiteinde is het halve werk (uitgezonden 30 december 2007): ‘Een boterham met punaise’, ‘Drs. Berelul’.
(Dat is allemaal te lezen in de bundel Radio Buisdorp en hier onder de knop Radioscripts.)

Totstandkoming Dodelijk verliefd
1990
[geen nadere tijdsaanduiding]

1991
[geen nadere tijdsaanduiding]

1993
3 januari: 13.45 – 15.00 uur, 18.15 – 20.00 uur, 21.15 – 22.00 uur
5 januari: 12.30 – 13.30 uur, 17.10 – 18.10 uur, 18.30 – 20.30 uur
6 januari: 10.10 – 12.35 uur, 21.15 – 22.15 uur
7 januari: 08.45 – 09.45 uur, 19.30 – 22.15 uur
10 januari: 23.10 – 23.45 uur
11 januari: 08.50 – 11.15 uur, 13.35 – 15.45 uur, 17.00 – 18.00 uur, 19.20 – 22.45 uur
12 januari: 08.00 – 11.30 uur, 12.40 – 16.00 uur, 16.35 – 22.00 uur
14 januari: 16.35 – 17.20 uur
16 januari: 16.35 – 17.10 uur
14 februari: 10.10 – 15.55 uur, 16.30 – 18.05 uur, 20.55 – 21.45 uur
15 februari: 18.30 – 21.15 uur
16 februari: 18.00 – 20.00 uur
17 februari: 19.00 – 20.30 uur
18 februari: 08.00 – 11.30 uur, 12.00 – 15.35 uur, 19.00 – 21.35 uur
19 februari: 11.45 – 12.35 uur, 14.15 – 16.50 uur, 17.50 – 20.30 uur
20 februari: 14.15 – 15.15 uur
21 februari: 10.15 – 16.00 uur, 16.30 – 18.30 uur, 20.45 – 22.50 uur
22 februari: 17.50 – 21.15 uur
23 februari: 18.30 – 20.00 uur
26 februari: 09.15 – 10.15 uur, 13.00 – 13.40 uur
10 april: 18.10 – 19.30 uur
11 april: 09.45 – 12.45 uur, 13.10 – 15.30 uur
13 april: 11.50 – 15.25 uur
16 mei: 15.00 – 16.15 uur
4 juli: 17.30 – 18.00 uur
19 september: 13.35 – 14.05 uur, 14.35 – 18.00 uur, 18.20 – 19.35 uur
23 september: 11.15 – 12.10 uur
24 september: 09.30 – 09.45 uur

1994
5 januari: 12.30 – 13.40 uur, 16.40 – 17.50 uur
16 januari: 10.00 – 16.15 uur, 19.50 – 21.15 uur
17 januari: 17.40 – 19.10 uur
18 januari: 19.20 – 21.55 uur
21 januari: 10.40 – 11.45 uur
11 maart: 12.10 – 13.05, 14.45 – 15.45 uur
17 april: 18.35 – 19.05 uur
1 mei: [’s morgens en ’s middags]
8 mei: 16.35 – 17.35 uur
15 september: [’s avonds]

1995
3 januari: 18.15 – 19.25 uur

1996
10 januari: [’s ochtends], 18.15 – 19.05 uur
28 januari: [’s avonds]
24 maart: 11.00 – 13.00 uur
17/18 mei: 17.50 – 00.20 uur
18 mei: 08.00 – 09.20 uur, 14.50 – 19.40 uur
19 mei: [’s middags]
24 mei: [’s avonds]

1997
8 februari: 20.30 – 21.45 uur
22/23 februari: 21.30 – 22.30 uur, 23.45 – 00.10 uur
23 februari: [’s ochtends en ’s avonds]
29 juli: 21.50 – 22.45 uur
30/31 juli: 19.55 – 20.55 uur, 23.45 – 00.45 uur
1 augustus: 21.05 – 22.30 uur
2 augustus: 21.30 – 23.35 uur
3 augustus: 10.05 – 13.30 uur, 15.35 – 18.30 uur
4 augustus: 18.20 – 22.45 uur
9 augustus: [geen uren bekend]

1998
14 mei: 19.30 – 23.45 uur
15 mei: 06.45 – 08.10 uur, [’s avonds]
16 mei: 07.40 – 07.50 uur

2000
22 april: 18.35 – 19.30 uur
19 augustus: 14.40 – 18.05 uur, 19.00 – 23.40 uur
1 – 2 september: 19.05 – 00.30 uur
2 september: 12.35 – 14.30 uur
28 oktober: 21.05 – 21.40 uur
29 oktober: 09.05 – 10.40 uur
17 november: 20.30 – 22.30 uur

De manuscripten
In de periode 1978-1980 werden, behoudens enkele uitzonderingen, alleen de ‘netversies’ van een manuscript bewaard. (De term ‘manuscript’ wordt hier voor het gemak ook gebruikt om een ‘typoscript’ of geprinte versie aan te duiden.) Aanvankelijk werd er geschreven op een draagbare Hermes Media 3 schrijfmachine (‘H3’), later (ook) op de elektronische Brother CE 50 (‘B’). Omstreeks 1990 deed de tekstverwerker zijn intrede. De met behulp van WordPerfect (‘WP’) verwezenlijkte manuscripten werden geprint op achtereenvolgens een matrixprinter van vergeten makelij, een Hewlett Packard HP 500 DeskJet printer en een Brother HL 1250 laserprinter. Als er sprake is van meerdere schrijfmachineversies, dan betreft het volledig opnieuw getypte versies. Bij WP-manuscripten gaat het soms om een aangepaste voorgaande versie die niet opnieuw getypt is. Al het geschrevene heeft als eerste versie een (al dan niet bewaard gebleven) handschriftversie (‘hs’). Tenzij anders vermeld gaat het bij het genoemde aantal pagina’s om A4-formaat en schrijfmachinepapier. Bij de onderstaande inventarisatie worden genoemd de titel van het manuscript (plus eventuele toelichting), het aantal pagina’s, (tenzij het een handschriftversie betreft) de gebruikte schrijfmachine (‘H3’, ‘B’) of het tekstverwerkingsmedium (‘WP’), eventueel het van A4 afwijkende papier en de datum van voltooiing of periode van totstandkoming (voor zover bekend).

Hieronder een opsomming van alle versies van het manuscript Dodelijk verliefd, inclusief een verhaal dat ooit van het manuscript deel uitmaakte maar gaandeweg gesneuveld is. Sommige verhalen hadden aanvankelijk een (iets) andere titel. Zo nu en dan zijn er verhalen aan het manuscript toegevoegd.

[1]
Manuscript bevattende elf korte verhalen, waarvan er tien later bewerkt werden voor Dodelijk verliefd, het elfde, ‘De Oekeloekemaker’, viel af.
37 p. hs, geschreven 1990

[2]
Manuscript bevattende bovengenoemde elf korte verhalen
33 p. H3, geschreven 1990

[3]
Manuscript bevattende bovengenoemde elf korte verhalen
21 p. B, geschreven 1990

[4]
Dodelijk verliefd, editie 1991
107 p. hs, geschreven 1991

[5]
Dodelijk verliefd, editie 1991
80 p. H3, geschreven 1991

[6]
Dodelijk verliefd, editie 1991
14 p. WP (kladversie), geschreven 1991

[7]
Dodelijk verliefd, editie 1991
90 p. WP (voorzien van handschriftcorrecties), geschreven 1991

[8]
‘Een koude kerstmis’
Kort verhaal, toegevoegd aan Dodelijk verliefd
3 p. B, geschreven december 1993

[9]
Dodelijk verliefd, editie 1993
112 p. hs, geschreven 3 – 12 januari 1993

[10]
Dodelijk verliefd, editie 1993
71 p. WP (voorzien van handschriftcorrecties), geschreven 14 – 19 februari (WP) en 21 – 22 februari 1993 (handschriftcorrecties)

[11]
‘Een kleine is groot genoeg’
Kort verhaal, toegevoegd aan Dodelijk verliefd
5 p. hs + 3 p. WP, geschreven januari 1994

[12]
‘De gelaarsde kut’
Kort verhaal, als onderdeel van ‘Van dode mensen, de herinneringen die voorbijkomen’ toegevoegd aan Dodelijk verliefd
4 p. hs + 2 p. WP, geschreven 11 maart 1994

[13]
‘Pishibitionist’
Kort verhaal, toegevoegd aan Dodelijk verliefd
3 p. hs + 2 p. WP, geschreven 3 maart 1995

[14]
‘Turbo dating’
Kort verhaal, toegevoegd aan Dodelijk verliefd
2 p. hs + 14 p. WP, acht versies, geschreven 10 januari – 24 maart 1996

[15]
‘Literaire porno’
Kort verhaal, toegevoegd aan Dodelijk verliefd
26 p. WP, zeven versies, geschreven 8 – 23 februari 1997

[16]
‘Literaire genen’
Kort verhaal, toegevoegd aan Dodelijk verliefd
4 p. hs, geschreven 29 juli 1997

[17]
‘Literaire genen’
Kort verhaal, toegevoegd aan Dodelijk verliefd
3 p. WP, voorzien van handschriftcorrecties, geschreven 30 en 31 juli 1997

[18]
‘Literaire genen’
Kort verhaal, toegevoegd aan Dodelijk verliefd
3 p. WP, voorzien van handschriftcorrecties, geschreven 1 augustus 1997

[19]
Dodelijk verliefd, editie 1997
84 p. WP, geschreven 29 juli – 9 augustus 1997

[20]
Dodelijk verliefd, editie 1998
113 p. WP, correcties op vorige versie aangebracht en uitgevoerd 14 – 16 mei 1998

[21]
Dodelijk verliefd, [editie?]
77 p. WP, voorzien van handschriftcorrecties, ongedateerd

[22]
Dodelijk verliefd, [editie?]
12 p. WP, voorzien van handschriftcorrecties, ongedateerd

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet