Afscheidssketch


Radio West, 28 december 2008, 21.00 – 23.00 uur

Tekst en presentatie: Martin de Jong
Alle overige stemmen: Hans Ruitenberg

Presentator:
We hebben niet veel tijd, laten we dus snel beginnen met de prijsvraag van deze week. Het antwoord is: Paul Waayers. En als Paul Waayers het antwoord is, wat is dan de vraag? Schrijf uw oplossing op een briefkaart en mail die briefkaart naar info@buisdorp.com. Er zijn zoals gebruikelijk prachtige prijzen te winnen, met als hoofdprijs, hoe kan het ook anders: uit eten met Paul Waayers. De tweede prijs: twee keer uit eten met Paul Waayers. De derde prijs ten slotte: een geheel verzorgd lang weekend Buisdorp voor twee personen, onder wie Paul Waayers. De prijswinnaars zijn medio volgende week, na de notariële trekking onder auspiciën van Paul Waayers, te vinden op www.buisdorp.com, hou die site dus in de gaten.

Er is momenteel hier in de studio allerlei gedoe aan de gang, een hoop narigheid, ongunstigheid, melancholie en beginnende dronkenschap. De hoogste tijd daarom voor wat goed nieuws. Er is in Buisdorp onlangs een comité opgericht voor het behoud van Hot Talk. Niet te verwarren met het comité dat werd opgericht om Hot Talk te beëindigen. Dat is weer een ander comité. Het gaat hier om het comité Paul Waayers Hiep Hoi – ik heb begrepen dat het allemaal vlug vlug ging, en dat men geen tijd had voor het bedenken van een naam die recht doet aan de onverschrokken radioman met de grote bek en het kleine hart. Vier leden van het Buisdorpse comité, dat gesteund wordt door vuurgevaarlijke actievoerders uit de randgemeenten Vrouwezeeghe, Zeevenslooten, Grooterwaal en Bokkerzwaag, zijn naar de studio gekomen. Aan het hoofd van de tafel vader Balthazar, de bisschop van Buisdorp.

Vader Balthazar:
Dag, mijn zoon.

Presentator:
Tegenover hem de meester van de harde grap en het slappe geouwehoer, de amuseur Arie Wietzen.

Arie Wietzen:
Hup faldericus!

Presentator:
Rechts naast hem, voor de luisteraars links, zit het Afrikaanse medium professor Bomba.

Professor Bomba:
Goedenavond, grote meneer Martin van de radio.

Presentator:
En tot slot schuin tegenover mij burgemeester Onno Noten.

Burgemeester Noten:
Dank voor uw uitnodiging, meneer De Jong.

Presentator:
Vader Balthazar, het comité Paul Waayers Hiep Hoi

Vader Balthazar:
Mag ik misschien eerst een vraag stellen vooraleer ik er een beantwoord?

Presentator:
Maar natuurlijk.

Vader Balthazar:
Ge bent al een paar maanden niet wezen biechten bij vader Balthazar.

Presentator:
Nee, daar was helaas geen reden toe.

Vader Balthazar:
Ach… Hoe dat, mijn zoon.

Presentator:
Ik had mijn pols gebroken.

Vader Balthazar:
Tsja, dan krijgt de zonde geen kans.

Presentator:
Nee. Maar ik wilde het hebben over het comité Paul Waayers Hiep Hoi.

Eppie:
Hiep hoi!

Presentator:
Eppie! Jij ook in het comité?

Eppie:
Lekker, een koppie thee!

Presentator:
Nee, ik bedoel het comité om Hot Talk te behouden.

Eppie:
Dat gaat weg, hè? Zo! Nou, daarom ben ik even komen kijken want volgende week is Eppie aan de beurt!

Presentator:
Hoezo?

Eppie:
Dan komt er een programma met plaatjes draaien en dan mag Eppie plaatjes draaien. Zo! Ga ik plaatjes van Buisdorpse Bennie draaien! Hallo luisteraars! Dit is Eppie! En dit is een plaatje van Buisdorpse Bennie! En dan komt er een plaatje van Buisdorpse Bennie. Vader zit weer in de bak. [Zingt] Vader zit weer in de bah-hak, hij is weer opgepa-hakt, zo dronken als een la-hap, de achtste keer was da-hat, hij slaat ons elke da-hag, zo dronken als een la-hap. Ja, luisteraars, dit is Eppie en dat was Buisdorpse Bennie met Vader zit weer ik de bak. En dan nu: Buisdorpse Bennie met Wat ben je toch een pokkewijf. Draaien maar! [Zingt] Wat heb jij mij aangedaan, mijn hele leven naar de maan, hoe kan ik nou nog verder gaan, had ik jou toen maar niet zien staan. Je was mijn wilde tijdverdrijf, de polonaise aan mijn lijf, maar het werd daarna gekijf, wat ben je toch een pokkewijf. Ja, luisteraars, dat was dan weer Buisdorpse Bennie met Wat ben je toch een pokkewijf. Dit is Eppie op Radio West, altijd dichter bij! Hoi mam, Eppie is op de radio! Gaat het al beter met je diarree? En dan nu voor Eppies moeder die diarree heeft Buisdorpse Bennie met –

Presentator:
Fijn, dank je wel, Eppie. Dat wordt wat. Arie Wietzen, als je dat zo hoort…

Arie Wietzen:
Mart, ik heb begrepen dat ze zich bij Radio West gaan richten op laagopgeleide vijftigplussers, maar ik kan me niet voorstellen dat er vijftigplussers bestaan die zo laag opgeleid zijn.

Presentator:
Daar zeg je zo wat. Arie, je had vanmiddag een try-out, woensdagavond zitten we allemaal weer voor de LokaalBuis, die je oudejaarsconference in de Dorpsgehoorzaal rechtstreeks uitzendt. Je programma heet De das van Bos. Ik was van de week bij een van de try-outs, en ik heb het idee dat je grappen weer harder zijn geworden.

Arie Wietzen:
Ik laat de jonge honden van het cabaret zien dat ze er nog lang niet zijn.

Presentator:
Je neemt op een gegeven moment een populaire politicus te grazen, ik dacht: die man moet stokoud worden om alle ziektes te krijgen die jij hem toewenst.

Arie Wietzen:
Dat is het risico van zijn vak.

Presentator:
De harde grappen en het slappe geouwehoer zijn jouw handelsmerk. Maar er is nog een andere Arie Wietzen, de humanitaire Arie Wietzen. De recette van je oudejaarsconference en de opbrengst van de dvd gaan naar een goed doel.

Arie Wietzen:
Klopt. Ik was naar die geweldige film Wit Licht geweest en die heeft me diep geraakt. Wat een acteur, die Borsato! Hij acteert nog beter dan hij zingt. Ik zag die kindsoldaten, wat een ellende is dat toch. Ik dacht: daar moet ik wat voor doen.

Presentator:
En zo kwam je op de actie Wapens voor kindsoldaten. Mooi. Maar nu de actie van vanavond, het behoud van Hot Talk in het algemeen en Paul Waayers in het bijzonder. Wat kan jij voor Paul doen?

Arie Wietzen:
Ik heb voor Paul goed nieuws. Ik ga komend voorjaar weer op tournee door de regio, en ik kan iemand voor het licht gebruiken.

Presentator:
Je denkt dat Paul Waayers daar geschikt voor is?

Arie Wietzen:
O ja. Om het licht te bedienen hoef je zelf geen licht te zijn.

Presentator:
Dat is dan waarschijnlijk voor Paul Waayers een lichtpuntje in deze donkere tijd. Professor Bomba, heeft u het in uw macht iets uit te richten?

Professor Bomba:

Zeer zeker, grote meneer Martin van de radio. De hele grote Paul Waayers van de grote mond mag nooit verloren gaan. Professor Bomba heeft kennis van verschrikkelijke voodoo en zal een vernietigende vloek uitspreken over Radio West.

Presentator:
Volgens mij is dat al gebeurd, anders zou Hot Talk niet opgeheven worden.

Professor Bomba:
Laat professor Bomba dan een vloek uitspreken waardoor de hele grote Paul Waayers van de grote mond vierentwintig uur per dag op Radio West te horen zal zijn.
Presentator:
Als u dat voor elkaar krijgt kan dat met recht een vloek genoemd worden.

Burgemeester Noten:
Eh, ja, misschien dat ik nog iets kan betekenen.

Presentator:
Burgemeester Noten, meent u dat? Ziet u kans de voodoovervloeking van professor Bomba te overtreffen?

Burgemeester Noten:
Dat wil ik niet uitsluiten, meneer De Jong. Het doet mij veel genoegen de eminente heer Waayers een betrekking aan te bieden bij Radio Buisdorp, een zender die zoals u weet geheel uit gemeentemiddelen gefinancierd wordt.

Presentator:
Kijk eens aan.

Burgemeester Noten:
Het is namelijk zo dat wij ons wegens de kredietcrisis genoodzaakt hebben gezien een groot aantal medewerkers van Radio Buisdorp te ontslaan, en daardoor is er een vacature voor een radiomaker ontstaan.

Presentator:
Maar als u vanwege de kredietcrisis mensen ontslaat, kunt u dan tegelijkertijd mensen aannemen?

Burgemeester Noten:
Jawel, want ik heb bij Radio West informatie ingewonnen over het honorarium dat de heer Waayers voor het verzorgen van Hot Talk ontving, en het lijkt me dat hij er dan geen bezwaar tegen zal hebben het werk voor Radio Buisdorp pro Deo te doen. Uiteraard met uitzicht op de zilveren dorpspenning van Buisdorp wegens veertig jaar trouwe dienst.

Presentator:
Geweldig, en… wacht ik krijg een fax aangereikt… Dat gelazer altijd. Ach, dat is slecht nieuws voor Radio Buisdorp, Paul Waayers gaat Hot Talk voortzetten bij Den Haag FM.

Burgemeester Noten:
Dat is een klap die Radio Buisdorp niet snel te boven zal komen. Den Haag FM, is dat niet de zender waar de gerenommeerde Henk Bres een programma verzorgt?

Presentator:
Inderdaad, bij Den Haag FM komen ook onopgeleide vijftigplussers aan bod, Paul Waayers zal zich daar als een vis in het water voelen. Burgemeester Noten en andere leden van het comité Paul Waayers Hiep Hoi, dank voor jullie nobele initiatief en voor jullie komst naar de studio. Als dit een reguliere aan Buisdorp gewijde uitzending van Hot Talk geweest was dan zou ik nu Kees Zuurbier, Ruud Blom, Bas Martinius, Tony Roodakker, Ed Blonk, William van der Logt of André van Veldhoven een bijpassend muziekstuk laten starten, nu mag ik het woord weer geven aan Paul Waayers. Hiep hoi!

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet