Buisdorpboek


In Buisdorp
kwam op 22 mei 2022 via De Nieuwe Boekhandel in omloop. Doorgaans wordt aangeraden een boek niet op het omslag te beoordelen, als dat zoals hier door Irene Mulder vervaardigd is mag men dat ongezien doen. Zij het dat de angstaanjagende illustratie ietwat misleidend is omdat er niet op de vlucht geslagen hoeft te worden, hooguit dubbelgeslagen van het lachen.
166 pagina’s, ISBN 9789403658582

Flaptekst
Welkom (terug) in Buisdorp! Wat staat de lezer ditmaal te wachten? In zijn voorwoord houdt burgemeester Noten er ‘ernstig rekening mee dat de auteur, die bekendstaat als een begenadigd chroniqueur, zichzelf andermaal heeft weten te overtreffen.’ Uit diens nawoord bij de tweede druk: ‘Ik heb de commissie Correct opgedragen mij onafhankelijk te adviseren het boek uit de bibliotheek te weren en uit Buisdorpse boekhandels te laten verwijderen.’

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.