Buisdorptijd

In Buisdorp kwam tot stand op onderstaande dagen en tijden. Het schrijven ging vlot – maar wanneer gaat het dat niet? Desondanks was het nog een hoop werk. Als altijd werden er voor het daadwerkelijke schrijven een aanvang nam invallen genoteerd. De verhalen werden in eerste versie geschreven met gebruik van WordPerfect 5.1 en in die toestand ook (meerdere keren) verbeterd, waarna er een volgorde bepaald werd en samenvoeging volgde. Daarna werd de tekst omgezet in Word 2010 en die versie geprint, gevolgd door twee lezingen van de print en het gaandeweg aanbrengen van verbeteringen en correcties. Nadat die gecontroleerd waren werd het bestand opgemaakt en geprint. Ook deze print werd tweemaal gelezen, waarna de aldus ontstane pdf driemaal gelezen werd. Een proefdruk werd tweemaal gelezen, nadat de correcties verwerkt en gecontroleerd waren werden in een tweede proefdruk (eenmaal gelezen) nog wat verbeteringen aangebracht.

2021
Zaterdag 25 september
11.15– 11.45 Verhaal Gezondheid (705 woorden)

2022
Vrijdag 7 januari
Ochtend  Overnemen aantekeningen in A5-cahier

Dinsdag 11 januari
09.45 – 10.45 Aantekeningen bekijken, Gezondheid verbeterd (876 woorden)

Zondag 16 januari
13.20 – 17.15 Verbeteren Gezondheid (1084 woorden), Welkom in Buisdorp (756), Lach en traan (1870)

Maandag 17 januari
14.25 – 16.55 Verbeteren voorwoord (v/h Welkom in Buisdorp, 859 woorden), Lach en traan (nieuwe titel: Consternatie, 2095), Gezondheid (1145)

Woensdag 19 januari
14.10 – 15.25 Boreling (1) (714 woorden), Commotie (408)

Donderdag 20 januari
09.25 – 12.20 Overnemen aantekeningen, verbeteren Voorwoord (887 woorden), Consternatie (2266), Gezondheid (1274)
14.15 – 15.10 Verbeteren Boreling (1) (987)

Zaterdag 22 januari
10.05 – 12.35 Verbeteren Voorwoord (933 woorden), Consternatie (2449), Gezondheid (1333), Boreling (1) (1069)
16.35 – 17.15 Wietzen (1370)

Zondag 23 januari
15.30 – 17.0 Kleine aanvulling Consternatie (2456 woorden), verbeteren Commotie (1581), Zuivering (1010)

Donderdag 27 januari
13.35 – 15.07 Culinair (685 woorden), Nawoord (510)

Maandag 31 januari
09.25 – 12.20 Verbeteren Nawoord (624 woorden), Wietzen (1702), Correct (Zuivering) (12.42)
13.05 – 15.25 Vervolg Correct (2075)

Woensdag 2 februari
09.40 – 12.15 Onderscheiding (1205 woorden)
13.20 – 15.20 Aanvulling Wietzen (17.49), Onderscheiding (1208), Zuivering (2151`), Culinair (1130)

Donderdag 3 februari
10.40 – 11.55 Gratis (453 woorden) aanvulling Zuivering (2181), Wietzen (1252), Bongo Boys (1252)

Vrijdag 4 februari
09.20 – 10.35 Verbetering Bongo Boys (1257 woorden), Wietzen (1874). Voorwoord (973), Gratis (nu: Voordelig vervoer, 490). Culinair (1232)

Maandag 7 februari
09.15 – 12.10 Overtypen aantekeningen, verbeteren Voorwoord (1817 woorden), Consternatie (2474), Gezondheid (1329)

Dinsdag 8 februari
09.05 – 12.10 Verbeteren Boreling (1) (1103 woorden), Commotie (1979), Zuivering (2291), Culinair (1285)

Woensdag 9 februari
13.00 – 16.05 Verbeteren Nawoord (658 woorden), aanvulling Gezondheid (1352), verbeteren Bongo Boys (1306), Vervoer (492), Recensieconsequentie (988)

Donderdag 10 februari
09.40 – 12.10 Verbeteren Recensieconsequentie (1121 woorden), Boreling (2) (789)

Zaterdag 12 februari
10.00 – 11.30 Verbetering Boreling (2) (821 woorden), Vergissingsinval (590)

Zondag 13 februari
09.25 – 12.40 Winnaressen (615 woorden), Topsport (1) (862), Topsport (2) (751)

Dinsdag 15 februari
09.05 – 12.10 Therapie (1380 woorden), Lot (617)

Vrijdag 18 februari
09.15 – 12.10 Spreekwoordelijk (1135 woorden), verbeteren Therapie (1876), Topsport 2 (809)

Maandag 21 februari
09.15 – 11.45 Overtuigingen (1334 woorden)

Dinsdag 22 februari
09.25 – 12.00 Verbeteren Overtuigingen (1673 woorden), Voorwoord (1056), Lot (780), Verplaatsingsvoordeel (v/h Voordelig vervoer) (540), Vergissingsinval (636)

Dinsdag 1 maart
09.35 – 12.05 Aanvulling Therapie (2024 woorden), Eerbetoon (715), Bezorgblamage (733)

Donderdag 3 maart
09.15 – 12.00 Aanvulling Topsport (1) (956 woorden), Taalverwarring (953), verbeteren Eerbetoon (873), Bezorgblamage (775)

Vrijdag 4 maart
09.20 – 11.45 Aanvulling Bezorgblamage (912 woorden), Eerbetoon (nu: Eerbetoning, 962), Gestenigd (1305)

Zondag 6 maart
08.55 – 11.35 Aanvulling/verbeteren Eerbetoning (nu: Eervertoning, 995 woorden), Format (1305), Taalverwarring (1022)

Maandag 7 maart
09.45 – 12.10 Aanvulling Eervertoning (1015 woorden), verbeteren Format (1383)

Zondag 13 maart
09.05 – 12.15 Aanvulling Format (1399 woorden), Voorwaarden (1016), Rouwdouwers (1053)

Maandag 14 maart
1015 – 13.00 Verbeteren Eervertoning (1061 woorden), Bezorgblamage (987), Taalverwarring (1079), Genezing (1356), Format (1452), Voorwaarden (1065), Rouwdouwers (1131)

Donderdag 15 maart
09.10 – 11.15 Aanvulling Gezondheid (1432 woorden), Spreekwoordelijk (1190), Rouwdouwers (1236), Taalverwarring (1099), Stunten (835)

Zaterdag 19 maart
08.20 – 11.00 Verbeteren Stunten (968 woorden), Burgerzaken (683)

Maandag 21 maart
09.40 – 12.05 Bankzaken (1466 woorden)

Woensdag 23 maart
14.25 – 15.30 Verbeteren Burgerzaken (959 woorden), Bankzaken (1737)

Donderdag 24 maart
07.45 – 08.55 Aanvulling Bankzaken (19.05 woorden), Jaarwisseling (869)

Vrijdag 25 maart
07.30 – 11.30, 14.30 – 15.30 Verbeteren Bankzaken (901 woorden), Jaarwisseling (1077), Multifunctioneel (704), Beurs (783), Samenzweer (1256)

Zondag 27 maart
12.55 – 15.45 Verbeteren Stunten (1077 woorden), Burgerzaken (1012), Bankzaken (2034), Jaarwisseling (1125), Multifunctioneel (722), Beurs (839), Samenzweer (1403)

Maandag 28 maart
08.25 – 10.55 Verbeteren Welkom (terug) in Buisdorp (nu: Voorwoord bij de eerste druk, 11.10 woorden), Verplaatsingsvoordeel (nu: Vervoersvoordeel, 570), Recensieconsequentie (1183), Boreling (2) (854), Vergissingsinval (677), Winnaressen (nu: Winnares, 633), Topsport (1), (1030)

Dinsdag 29 maart
08.10 – 09.10 Kleine verbetering Recensieconsequentie (jonkheer – groothertog), Therapie (2204 woorden), Topsport (2) (809)
14.25 – 15.00 Lot (861)

Woensdag 30 maart
07.20 – 12.05 Verbeteren Lot (921 woorden), Spreekwoordelijk (1301), Consternatie (2594), Overtuigingen (1687), Eervertoning (1125), Bezorgblamage (1041), Taalverwarring (1137), Gestenigd (1481), Format (1505)
14.35 – 16.50 Gezondheid (1473), Boreling (1) (1147), Commotie (2063), Zuivering (2326)
17.50 – 18.30 Culinair (1274), Nawoord (669)

Donderdag 31 maart
10.20 – 11.40 Verbeteren Nawoord (755 woorden), Eerbetoning (1422)
12.40 – 16.55 Voorwaarden (1169), Rouwdouwers (1236), Stunten (1110), Burgerzaken (1065), Bankzaken (2101), Jaarwisseling (1181), Multifunctioneel (790), Beurs (878), Samenzweer (1434). Totaal: 43.392 woorden
18.10 – 1835 Bepalen (voorlopige) volgorde verhalen

Vrijdag 1 april
10.15 – 11.15 Samenvoegen bestanden, overzetten in Word, verplaatsen naar nieuwe pc, bewerken/doorlopen bestand, 43.322 woorden

Zaterdag 2 april
14.35 – 16.25 Eerste keer lezen print

Zondag 3 april
12.55 – 14.55, 15.25 – 18.20 Vervolg eerste keer lezen print
19.10 – 21.20 Verwerken correcties, 43.589 woorden

Maandag 4 april
08.10 – 11 40, 12.50 – 14.30, 21.20 – 22.00 Tweede keer lezen print

Dinsdag 5 april
09.10 – 10.25 Vervolg
16.50 – 19.15 Verwerken correcties, 44.063 woorden

Woensdag 6 april
06.45 – 07.50 Controleren correcties, 44.268 woorden
09.10 – 12.40, 13.40 – 16.10 Opmaak, boek aangemeld bij Dashboard, ISBN aangevraagd

Vrijdag 8 april
06.50 – 09.30, 11.20 – 12.15, 13.20 – 13.140 Eerste keer lezen print opgemaakte proef

Zaterdag 9 april
16.40 – 18.30 Vervolg

Zondag 10 april
14.30 – 16.25 Verwerken correcties, 45.372 woorden

Zaterdag 16 april
09.15 – 11.20, 13.10 – 15.10, 15.55 – 18.10 Tweede keer lezen print opgemaakte proef

Zondag april
07.40 – 09.45 Verwerken correcties, 45.449 woorden
18.05 – 20.05 Controleren correcties, 45.445 woorden

Maandag 18 april
14.30 – 15.35 Doorlopen pdf, paar verbeteringen, 45.466 woorden
17.50 – 21.05 Lezen pdf

Dinsdag 19 april
07.50 – 09.20, 17.10 – 20.05 Vervolg, gaandeweg correcties in opgemaakte proef verwerkt (45.469 woorden)

Woensdag 20 april
15.40 – 17.30 Controleren correcties/afbrekingen

Zaterdag 23 april
18.20 – 19.15 Doorlopen pdf, twee verkeerde pagineringen inhoudsopgave verbeterd, naam uit overzicht prijzenswaardige vrouwen voor betere uitvulling, flaptekst aan Dashboard toegevoegd (45.464 woorden)

Zondag 24 april
07.50 – 10.45, 15.00 – 15.50, 19.15 – 21.40 Tweede keer lezen pdf

Maandag 25 april
09.40 – 11.15, 20.30 – 21.30 Vervolg

Dinsdag 26 april
19.10 – 21.10 Controleren aangebrachte correcties (45.538 woorden)

Donderdag 28 april
18.45 – 21.20 Derde keer lezen pdf

Vrijdag 29 april
08.40 – 12.05, 17.45 – 18.00 Vervolg (45.547 woorden)

Zaterdag 30 april
08.55 – 11.00 Controleren correcties, kleine verbeteringen, 45.559 woorden, proefexemplaar besteld

Dinsdag 10 mei
Middag, avond  Eerste keer lezen proefdruk

Woensdag 1 mei
Ochtend  Vervolg, een tikfout gevonden, veertig verbeteringen
1545 – 16.25 Verwerken correcties

Donderdag 12 mei
Middag, avond  Tweede keer lezen proefdruk

Vrijdag 13 mei
Ochtend, middag  Vervolg, zesenzestig verbeteringen
17.50 – 19.45 Verwerken / controleren beide rondes correcties, 45.598 woorden, proefexemplaar besteld

Zaterdag 21 mei
Ochtend, middag  Lezen tweede proefdruk, twintig correcties

Zondag 22 mei
07-10 – 08.05 Verwerken/controleren correcties, bestand opgeladen, pdf gecontroleerd, boek gepubliceerd

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet