Hyperintertekstualiteit SAB

Tom Veers, in Sabbatical hoofdrolspeler, heeft in Literaire giller een ondersteunende rol. In die roman staat naast Otto ter Weel centraal de jonge schrijver Mark Tonneur, in Sabbatical heeft hij een bescheidener (maar niet onbelangrijke) rol.

Op de reünie van het Graaf Dorus V College komt Toms klasgenote Livia ter sprake. Over haar gaat het in de roman Livia, waar nog aan gewerkt wordt (humordenaar Marniks krijgt daar ook een plek in). Op die reünie wordt Fons Eldebroed verwacht, een van de voornaamste personages in Tijd voor stampij, tevens de leraar Nederlands van Liesanna in De mooiste dag tot nu toe.

Over de amuseur Arie Wietzen, een veteraan uit het ‘daglievemensencabaret’, is nader te lezen in Zoute griotten speciaal.

Guus Vierdepper, presentator van Late Avondpraatjes, leidt in Berichten uit Buisdorp (nog niet verschenen), het verkiezingsdebat tussen Roelof Klaroen van de Partij van de Waarheid en Mr. Wijnand Dommes de Gil van het Volksdemocratisch Landsbelang (de laatste is een oom van Liesanna).

Over de wordingsgeschiedenis van Sabbatical is te lezen in Duizend korte columns, dat is samengesteld uit de rubriek Sabbatical in Progress (zie daarvoor elders op deze site).

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet