Schermutselopmaak

Het opmaken van het binnenwerk is een centfluitje, maar niet altijd. Dit keer bijvoorbeeld niet.

Het verliep aanvankelijk voorspoedig en wegens opgebouwde routine vrijwel uit het hoofd: op de oude pc in Word 97-2003 het papierformaat ingesteld (dat is het formaat van het boek: 13,5 x 21,5 cm), de letter gekozen (Times New Roman 11), de regelafstand (1), de marges boven en beneden (2 cm) en links en rechts (dat deed ik bij Livia per abuis ook 2 cm maar moest zijn 1,8 cm en dat werd het nu wel). Dan nog als tabbreedte 0,4 cm, zodat er niet te ver ingesprongen wordt.

So far, so good, had ik het idee.

Het bestand met het aldus opgemaakte binnenwerk via een diskettedrive (omdat de oude pc geen usb-poort herbergt) naar de andere pc overgezet en daar van Word 97-2003 Word 2010 gemaakt.

En toen.

En toen zag ik dat er lang niet overal de tabbreedte 0,4 cm heerste: bij een aantal teksten werd veel verder ingesprongen, en dat betrof in Word bestaande (oudere) teksten die ik op de nieuwe pc had bewerkt, zoals Verhuisberichten. Daar moest wat aan de tabbeedte gedaan worden. Maar dat lukte niet. Ik probeerde door alles te selecteren de tabs op 0,4 cm te brengen, dat bleek niet te gaan.

Daarom overal waar te ver ingesprongen werd de tabs verwijderd, wat handmatig en arbeidsintensief ging door ze een voor een te elimineren.

Zag dat er wel naar wens uit, hier wel, daar geen tabs? Nee, vond ik. En dus overal de tabs verwijderd en ook dat ging handmatig: oftewel het document van 280 van begin tot eind scrollen en onderweg (de cursor in de marge) de tabs verwijderen.

Ze waren nu allemaal verdwenen maar fraai vond ik het zo niet – ik moest denken aan W.F. Hermans ook daarover met uitgever Van Oorschot bonje had want die wilde van inspringende alinea’s niet weten. (Maar ook hier had Hermans gelijk en hij kreeg het bovendien.)

Die avond in bed kreeg ik een inval waar ik de volgende ochtend werk van maakte.

Als het hele document was ingericht op tabbreedte 0,4 cm – wat zou er dan gebeuren als ik daar waar ze te breed waren uitgevallen aan het eind van de voorafgaande regel de harde return weghaalde en dan een nieuwe harde return teweegbracht en op de volgende regel op Tab drukte?

Dan werd de tab naar wens 0,4 cm.

Dus toen moest ik het hele document doorlopen om overal weer tabs aan te brengen, wat me wel even bezighield: het ging van arbeidsintensief naar monnikenwerk.

Daarna de afbrekingen aangebracht, paginanummers ingevoerd en ze uit het voorwerk verwijderd. Dat was in het verleden vaak een hels gedoe maar aan de hand van een instructie op YouTube ging dat dit keer net als de vorige keer vlot. (Op dat YouTube zijn veel van zulke instructies te vinden maar lang niet allemaal helpen ze je.)

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet