Hyperintertekstualiteit LIV

De oerversie van Livia, die in 2004 in ontwikkeling was in de vorm van een handschrift-, een WordPerfect- en een Wordversie, stond in die fase in verband met het latere Literaire giller. Zonder regressiehypnose valt niet vast te stellen wat dienaangaande vijftien jaar geleden precies mijn bedoelingen waren, behalve dat het goede geweest zullen zijn.

Wat uiteindelijk het personage Marnix (alias Marniks) werd, heette oorspronkelijk Mark, en die is min of meer de Mark Tonneur van Literaire giller (2014) geworden. Alles wat in de oerversie (die integraal te lezen is op de subpagina Livia’s begin) onder Mark viel, was in de 2019-editie niet meer bruikbaar want al in Literaire giller gebruikt.

Livia wordt al aangekondigd in de roman Sabbatical (2014), als Tom Veers een reünie van zijn middelbare school bezoekt (omdat dat maar vijf jaar geleden is weet ik nog dat ik toen van plan was weer met Livia aan de gang te gaan, vandaar de vroege vooruitwijzing). In die roman (p. 27) wordt een herinnering opgehaald aan Marnix, die een op school conference gehouden had waarna Livia bij hem achter op de Puch stapte, wat Marnix zich in Livia ook herinnert.

Rens heeft een kamer boven café Den Olden Buys, net als Evert Huis en meneer Mortifa in Zoute griotten speciaal, Mark Tonneur in Literaire giller en Simon Dibsen in Tijd voor stampij. Livia heeft een kamer aan de Bauxietwerf, zo ook Wieger Eldebroed (Tijd voor stampij) en Lila Bretel (Een soort ding).

Rens en Livia zijn (enige tijd) werkzaam bij de soepfabriek Busofa waar een reorganisatie op komst is: die wordt beschreven in de roman Soep, waarin ook Evert Huis en meneer Mortifa meedoen.

Zeeger was totdat dat wegens zijn financiële situatie dat niet meer nodig was werkzaam bij het reclamebureau Woordendromen, net als Mark Tonneur in Sabbatical.

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

 

 

techniek: Maarten van der Peet