Het schrijven

Vanaf 27 februari 2021 werd er gewerkt aan de verhalenroman Nina’s paranormale pa, en daarbij werd gretig gebruikgemaakt van verhalen die eerder waren ontstaan. Een half mensenleven geleden zelfs, in enkele gevallen.

Sommige werden eerder gepubliceerd. ‘Het uitzendmeisje’ in Tikker (1982), in Zône 3 stonden in 1984 ‘De afspraak’, ‘Het tweede gezicht’ en ‘De nieuwe koelkast’, en in 1985 ‘De vloek van de kris’ en ‘De rattenval’ (als ‘De ratteval’). Alle verhalen werden voor Nina’s paranormale pa verbeterd. (Zo heette Star Trek oorspronkelijk Star Trek Wars. Waar Star Trek Wars ophield gaat Star Wars nu verder.)

Andere verhalen kwamen vanaf 2008 tot ontwikkeling, zie hieronder.

2008
Maandag 27 april
21.20 – 22.50 Kort verhaal, Het dagboek – meteen op pc, eerst WordPerfect, daarna overgezet in Word. WP 1297 woorden, Word 1295

Zaterdag 17 mei
10.30 – 12.25 Kort verhaal, Een paranormale pa – eerst in WP (1262 woorden), vervolgens Word (1283 woorden)
17.50 – 18.50 Verbeteringen aangebracht (1421 woorden)

Zaterdag 24 mei
19.10 – 20.10, 20.30 – 23.40 Kort verhaal, De string – eerst in WP (455 woorden), vervolgens in Word (663 woorden)

Zondag 25 mei
19.15 – 19.30 De string verbeterd, 754 woorden

Maandag 26 mei
20.15 – 20.20 Paar correcties De string, 755 woorden

Dinsdag 27 mei
17.35 – 19.20 Kort verhaal, Dagdromen – WP 1614 woorden, Word 1661 woorden
19.30 – 19.45 Kleine verbeteringen: 1668 woorden

Woensdag 28 mei
± 07.45 – 08.00 Kleine verbeteringen Dagdromen (1665 woorden) en De string (758 woorden)

Zondag 1 juni
20.00 – 21.30, 22.45 – 00.00 Kort verhaal, Star Trrek Wars – WP 1489 woorden, Word 1670

2009
Vrijdag 6 februari
15.30 – 15.50 Sprookje, Het meisje dat niet kon boeren geschreven – op pc (WP, daarna Word), 548 woorden

Zaterdag 28 februari
22.15 – 23.45 Kort (puber)verhaal, Tamara’s bankavontuur – meteen op pc (WP 1996 woorden, Word 1987)

Zondag 1 maart
08.20 – 08.40 Verbeteren verhaal – nieuwe titel: Tamara’s bankbelevenissen: 2195 woorden (Word)

Vrijdag 24 juli
09.00 – 9.30, 09.45 – 10.15 Kort verhaal, Tamara’s nachtmerriebed – 6 pagina’s handschrift, A5-schrif,
19.00 – 20.30 Nieuwe versie, titel De nachtmerrietwijfelaar – handschrift, 8 pagina’s blanco A4 (Westeinde Ziekenhuis)

Zondag 26 juli
09.30 – 11.45 Overtikken handschrift (WP), 2244 woorden
21.05 – 21.20 Overgezet in Word, paar verbeteringen, 2284 woorden

Dinsdag 1 september
12.30 – 13.55 Verbeteren puberverhalen, aantal woorden na verbetering: Het meisje dat niet kon boeren (550), Dagdromen (1662), De string (758), Het dagboek (1310), De nachtmerrietwijfelaar (2385), Star Trek Wars (1729), Nina’s paranormale pa (1457), Tamara’s bankbelevenissen (2198)

2020
Maandag 26 oktober
12.45 – 16.00 Overtikken (zonder verbeteren) verhalen uit Zône 3 (ten behoeve van Nina’s paranormale pa): De afspraak (790 woorden), Het tweede gezicht (717), De ratteval (708), verhaal uit Tikker: Het uitzendmeisje. Deze verhalen plus andere (Dagdromen, De koelkast, De kris, De nachtmerrietwijfelaar, De string, Het dagboek, Het meisje dat niet kon boeren, Nina’s paranormale pa, Star Trek Wars, Tamara’s bankbelevenissen) samengevoegd in een bestand: totaal 16.393 woorden.

2021
Zaterdag 9 januari
11.30 – 11.55 Overnemen aantekeningen in A5-cahier Nina’s paranormale pa

Donderdag 14 januari
14.25 – 14.45 Inventariseren prints verhalen Nina’s paranormale pa – prints (met correcties) 1 september 2009, prints (met verwerkte correcties) 2 september 2009, prints 2020

Zaterdag 27 februari
10.00 – 11.45 Inventariseren prints Nina’s paranormale pa, aantekeningen bekeken/gemaakt/overgenomen
14.00 – 16.35 Een goed begin (1034 woorden, WP), In de lerarenkamer (822)

Zondag 28 februari
09.05 – 11.45 Verbeteren Een goed begin (1336 woorden), In de lerarenkamer (1022)
12.45 – 16.35 Aanvulling In de lerarenkamer (1101), Sollicitatiegesprek (1447), Het dagboek (1773)

Maandag 1 maart
09.45 – 11.50 Kleine aanvulling In de lerarenkamer (1127 woorden), In de lerarenkamer 2 (1246)
14.35 – 15.40 Aanvulling Sollicitatiegesprek (1822), In de lerarenkamer 2 (1478)

Donderdag 2 maart
09.10 – 11.50 Star Trek (1874 woorden)
14.00 – 16.40 Verbeteren Een goed begin (1370), In de lerarenkamer (1173), Sollicitatiegesprek (1973), Het dagboek (1819), In de lerarenkamer 2 (1554), Star Trek (1918)

Woensdag 3 maart
08.45 – 10.45 Aanvulling Een goed begin (1386 woorden), In de lerarenkamer 2 (1573), Star Wars (1265)
15.50 – 16.10 Aantekeningen bekijken

Donderdag 4 maart
08.45 – 11.15 Aanvulling Star Wars (1337 woorden), Feestverlichting (1316), Nina’s paranormale pa (1507)
13.35 – 15.55 De koelkast (1318), Het tweede gezicht (1106)

Vrijdag 5 maart
08.50 – 12.30 Aanvulling De koelkast (1423 woorden), Het uitzendmeisje (1540), De rattenval (1340)
12.55 – 14.30 De afspraak (1139), De vloek van de kris (627)

Zaterdag 6 maart
09.35 – 12.10, 12.55 – 14.30 Aanvulling Feestverlichting (1377 woorden), De vloek van de kris (1108), De string (879), Tamara’s bankbelevenissen (2308)

Zondag 7 maart
10.10 – 12.05 Dagdromen (1968 woorden)
13.05 – 15.10 De nachtmerrietwijfelaar (2229), Het meisje dat niet kon boeren (774)

Maandag 8 maart
14.00 – 14.50 Verbeteren Een goed begin (1403 woorden), In de lerarenkamer (1209), Sollicitatiegesprek (1932)

Dinsdag 9 maart
08.30 – 12.00 Aanvulling In de lerarenkamer (1241 woorden), verbeteren Het dagboek (1839), In de lerarenkamer 2 (1615), Star Trek (1955), Star Wars (1423), Feestverlichting (1574), Nina’s paranormale pa (1571)
13.30 – 15.50 De koelkast (1609), De rattenval (1423), De afspraak (1198)

Woensdag 10 maart
08.35 – 12.20 Verbeteren De vloek van de kris (1312 woorden), De string (904), Tamara’s bankbelevenissen (2364), Dagdromen (2099), De nachtmerrietwijfelaar (2431), Het meisje dat niet kon boeren (809)
13.25 – 13.45 Inventariseren/speurwerk

Donderdag 11 maart
08.50 – 12.00 In de lerarenkamer 3 (1209 woorden), In de aula (1281)

Vrijdag 12 maart
08.30 – 11.20 Verbeteren In de lerarenkamer 3 (1271 woorden), In de aula 1625), In de media (1067)
12.50 – 14.00 Verbeteren In de media (1401)

Zaterdag 13 maart
08.40 – 11.15 In de lerarenkamer 4 (1541 woorden)
13.50 – 16.10 Gezoom (917)

Zondag 14 maart
08.15 – 11.25, 13.50 – 16.10 Verbeteren De koelkast (1652 woorden), Gezoom (1752), In de lerarenkamer 4 (1698), Star-crossed (898)

Maandag 15 maart
09.25 – 10.20 Aanvullen In de lerarenkamer en elders (1875 woorden), Star-crossed (1560)
11.00 – 12.05, 12.30 – 16.40 Verbeteren In de lerarenkamer 3 (1301), In de aula (1689), In de media (1440), In de lerarenkamer 4 (1587), Gezoom (1794), In de lerarenkamer en elders (1928), Star-crossed (1712) bestanden samengevoegd, spellingcontrole, 41.449 woorden, overgezet naar Word, naar nieuwe pc overgezet, bestand gefatsoeneerd, 41.413 woorden (123 p., regelafstand 1,5)

Dinsdag 16 maart
07.45 – 12.15, 12.50, 17.35 Lezen/verbeteren tekst op scherm, 42.307 woorden

Donderdag18 maart
08.00 – 12.05, 12.50 – 16.05 Eerste keer lezen print, inlassen hoofdstuk dat vergeten was bij de samenvoeging van de bestanden, daardoor 43.884 woorden

Vrijdag 19 maart
08.10 – 11.55, 12.30 – 14.50, 15.20 – 16.20 Tweede keer lezen print, wegens verbeteringen op scherm 43.917 woorden

Zaterdag 20 maart
08.00 – 12.35 Verwerken correcties
13.25 – 16.30 Controleren correcties, 45.077 woorden, voorwerk toegevoegd: 45.324 woorden

Zondag 21 maart
08.00 – 12.00 Opmaak, inclusief voor- en nawerk: 45.997 woorden

Dinsdag 23 maart
07.50 – 12.05, 13.25 – 14.50 Lezen opgemaakte proef

Woensdag 24 maart
07.20 – 10.15, 11.45 – 12.30, 13.05 – 14.00, 14.50 – 16.25 Tweede keer lezen opgemaakte proef

Donderdag 25 maart
07.15 – 9.45 Verwerken correcties, 46.124 woorden

Vrijdag 26 maart
08.40 – 11.50 Controleren correcties: 46.146 woorden

Donderdag 1 april
Ochtend Proefexemplaar besteld

Woensdag 7 april
Middag, avond Eerste keer lezen proefexemplaar, 43 correcties

Vrijdag 9 april
08.05 – 09.10 Verwerken/controleren correcties (nog een paar toegevoegd)
Ochtend, middag, avond Tweede keer lezen proefexemplaar, 52 correcties

Zaterdag 10 april
08.30 – 11.00 Verwerken/controleren correcties (nog een paar toegevoegd), 46.139 woorden, pdf gecontroleerd, boek proefexemplaar besteld

Dinsdag 13 april
Middag, avond Lezen tweede proefexemplaar, 36 correcties, begin lezen tweede keer

Woensdag 14 april
08.00 – 09.30 In het net overschrijven correcties eerste lezing, verwerken in bestand, controleren pdf
Ochtend, middag Vervolg tweede keer lezen tweede proefexemplaar, 56 correcties
14.55 – 16.55 Verwerken correcties (nog een paar toegevoegd), controleren pdf, 46.122 woorden, proefexemplaar besteld

Vrijdag 16 april
Middag, avond Lezen derde proefexemplaar, 48 kleine correcties (meest afbreekopties)

Zaterdag 17 april
08.15 – 10.00 Verwerken correcties, nog een paar toegevoegd (53 in totaal), 46.111 woorden, pdf gecontroleerd, geen fouten geconstateerd, boek gepubliceerd

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet