De manuscripten

Algemeen
In de periode 1978 – 1980 werden, behoudens enkele uitzonderingen, alleen de ‘netversies’ van een manuscript bewaard. (De term ‘manuscript’ wordt hier voor het gemak ook gebruikt om een typoscript of geprinte versie aan te duiden.) Aanvankelijk werd er geschreven op een draagbare Hermes Media 3 schrijfmachine (‘H3’); later (ook) op de elektronische Brother CE 50 (‘B’). Omstreeks 1990 deed de tekstverwerker zijn intrede. De met behulp van WordPerfect (‘WP’) verwezenlijkte manuscripten werden geprint op achtereenvolgens een matrixprinter van vergeten makelij, een Hewlett Packard HP 500 DeskJet printer en een Brother HL 1250 laserprinter. Als er sprake is van meerdere schrijfmachineversies, dan betreft het volledig opnieuw getypte versies. Bij WP-manuscripten gaat het soms om een aangepaste voorgaande versie die niet opnieuw getypt is. Al het geschrevene heeft als eerste versie een (al dan niet bewaard gebleven) handschriftversie (‘hs’). Tenzij anders vermeld gaat het bij het genoemde aantal pagina’s om A4-formaat en schrijfmachinepapier. Bij de onderstaande inventarisatie worden genoemd de titel van het manuscript (plus eventuele toelichting); het aantal pagina’s; de gebruikte schrijfmachine (‘H3’, ‘B’) of het tekstverwerkingsmedium (‘WP’ of ‘Word’); eventueel het van A4 afwijkende papierformaat en de datum van voltooiing of periode van totstandkoming (voor zover bekend).

Specifiek
Zoute griotten is voortgekomen uit het manuscript Zenuwen & Chocoladevla; vanaf 1998 totdat uiteindelijk gekozen werd voor Zoute griotten, luidde te titel van het manuscript Hartslagen.

[1]
Zenuwen & Chocoladevla – editie 1992
63 p. hs + 6 p. aantekeningen

[2]
Zenuwen & Chocoladevla – editie 1992
65 p. B

[3]
Zenuwen & Chocoladevla – editie 1992
67 p. WP, alle versies editie 1992 geschreven 16 juni – 9 augustus 1992

[4]
Zenuwen & Chocoladevla – editie 1993
44 p. WP, niet opnieuw getypt, bevat handschriftcorrecties, bewerkt 5 en 11 februari 1993

[5]
Zenuwen & Chocoladevla – editie 1994
102 p. WP (incl. 4 p. hs), niet opnieuw getypt, bevat (handschrift)correcties op vorige versie; 28 december 1993 – 2 januari 1994

[6]
Hartslagen – editie 1998
13 p. WP, uitgewerkte aantekeningen, oorspronkelijk geschreven 16 oktober 1997 en maart – april 1998

[7]
Hartslagen – editie 1998
2 p. hs, schema/inhoud, geschreven april [?] 1998

[8]
Hartslagen – editie 1998
67 p. hs (in Atoma schrift), eerste deel Hartslagen plus synopsis, geschreven 30 april – 29 juli 1998

[9]
Hartslagen – editie 1998
49 p. hs (in Atoma schrift), tweede deel Hartslagen, geschreven 30 juli – 4 september 1998

[10]
Hartslagen – editie 1998
78 p. WP, eerste getypte versie, geschreven (aansluitend op handschriftversie) 1 mei – 4 september 1998

[11]
Hartslagen – editie 1998
107 p. WP, tweede (geheel opnieuw getypte) versie, geschreven 6 – 11 september 1998 (bevat latere handschriftcorrecties)

[12]
Hartslagen – editie 1998
105 p. WP, derde (niet opnieuw getypte) versie, bevat handschriftcorrecties

[13]
Hartslagen – editie 1998
80 p. WP, vierde versie: alleen de pagina’s met handschriftcorrecties

[14]
Hartslagen – editie 1998
66 p. WP, vijfde versie: alleen de pagina’s met handschriftcorrecties

[15]
Hartslagen – editie 1998
21 p. WP, zesde versie: alleen de pagina’s met handschriftcorrecties

[16]
Hartslagen – editie 1998
20 p. WP, zevende versie: alleen de pagina’s met handschriftcorrecties
[NB. Correcties derde – zevende versie aangebracht 12 – 27 september 1998]

[17]
Hartslagen – editie 1999
106 p. WP, zelfde print (grotere letter) als definitieve versie editie 1998, voorzien van handschriftcorrecties aangebracht 11 september 1999

[18]
Hartslagen – editie 1999
11 p. WP, aantal pagina’s met handschriftcorrecties aangebracht 12 september 1999

[19]
Hartslagen – editie 2000
103 p. WP, eerste versie, niet opnieuw getypt. Print voorzien van handschriftcorrecties aangebracht 23/24 juli en 12 augustus 2000

[20]
Hartslagen – editie 2000
109 p. Word, tweede versie, niet opnieuw getypt. Print voorzien van handschriftcorrecties aangebracht 15 augustus 2000

[21]
Hartslagen – editie 2000
143 p. Word, derde versie, niet opnieuw getypt. Print voorzien van handschriftcorrecties aangebracht 20 augustus 2000

[22]
Hartslagen – editie 2000
76 p. Word, vierde versie, niet opnieuw getypt. Alleen de pagina’s met handschriftcorrecties (aangebracht 2 september 2000)

[23]
Hartslagen – editie 2001
143 p. Word, eerste versie. Print is er een waarin de handschriftcorrecties van [22] zijn verwerkt; voorzien van opmerkingen redacteur Anthos en latere opmerkingen van de auteur

[24]
Zoute griotten
136 p. Word, tweede versie. Print voorzien van handschriftcorrecties

[25]
Zoute griotten
136 p. Word, derde versie. Print voorzien van opmerkingen redacteur Anthos en latere opmerkingen van de auteur

[26]
Zoute griotten
136 p. Word, vierde versie. Print voorzien van handschriftcorrecties

[27]
Zoute griotten
132 p. Word, vijfde versie. Print voorzien van opmerkingen kopijklaarmaker Anthos

[28]
Zoute griotten
132 p. Word, definitieve versie, voltooid 28 juli 2001. [N.B. [24] t/m [25] zijn tot stand gekomen in de periode januari – juli]

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet