Bereiding

[De editie van Soep die op 15 januari 2016 gepubliceerd werd kwam tot stand in de periode 8 november 2015 – 15 januari 2016 maar veel eerder al werd er geschreven aan de eerste versie.]

1999
Zondag 27 juni
14.30 – 15.40 Begonnen aan ‘Soep’ (uitwerken aantekeningen etc.)

Dinsdag 29 juni
17.50 – 18.15, 18.30 – 19.10, 20.00 – 21.05 Gewerkt aan ‘Soep’

Woensdag 30 juni
17.40 – 19.20 Idem

Donderdag 1 juli
16.10 – 16.45, 17.15 – 18.30 Idem

Zaterdag 3 juli
19.50 – 21.55 Idem – 5260 woorden

Zondag 4 juli / maandag 5 juli
23.45 – 00.20 Print ‘Soep’ gecorrigeerd

Maandag 5 juli
08.45 – 09.40 Verbeteringen aangebracht
21.50 – 22.35 Aantekeningen op pc getypt

Dinsdag 13 juli
10.35 – 12.35, 13.35 – 16.20, 17.30 – 22.00 Verder gewerkt aan ‘Soep’

Woensdag 14 juli
11.00 – 12.25, 16.40 – 20.10 Idem – inmiddels ruim 12.000 woorden

Donderdag 15 juli
09.20 – 10.15, 11.15 – 13.30, 16.50 – 19.00, 19.40 – 20.50 Idem – ruim 14.200 woorden

Vrijdag 16 juli
13.30 – 14.15, 16.15 – 17.30 Idem

Zaterdag 17 juli
07.40 – 08.15, 09.50 – 11.40, 14.00 – 14.40, 16.20 – 17.55, 19.30 – 22.15 Idem – 19.000 woorden

Zondag 18 juli
09.05 – 09.30 – 11.10 – 11.55, 16.45 – 18.30, 19.25 – 23.30 Idem – eerste versie voltooid en geprint, 23.082 woorden

Maandag 19 juli
09.10 – 10.50, 11.25 – 13.25, 19.30 – 23.50 Idem – gecorrigeerd, correcties verwerkt, 23.314 woorden

Donderdag 20 juli
08.30 – 11.20, 13.50 – 15.15 Idem – dus alles nog een keer gedaan, 23.572 woorden

Donderdag 22 juli
08.30 – 13.15 Idem – nog maar een keer, 23.846 woorden

Vrijdag 23 juli / zaterdag 24 juli
07.50 – 11.55 Idem – en nog een keer, 23.894 woorden
± 19.00 – 00.15 Idem – laatste (?) nalezing en foutenverbetering, 24.043 woorden

Zaterdag 24 juli
09.30 – 09.35 Idem – zinnetje toegevoegd, 24.053 woorden

Maandag 26 juli
± 16.00 – 20.45 Idem – helemaal gelezen, paar foutjes verbeterd, 24.057 woorden

2000
Vrijdag 11 april
18.45 – 20.35 Bewerken ‘Soep’ op pc

Donderdag 17 augustus
19.00 – 22.40 Herzien ‘Soep’ – correcties verwerkt, spellingcontrole, 24.194 woorden

Vrijdag 18 augustus
21.05 – 23.40 Herzien gecorrigeerde versie ‘Soep’ – nieuwe correcties aangebracht

Zaterdag 19 augustus
09.20 – 10.35, 14.40 – 18.05 Correcties verwerkt, spellingcontrole, 24.181 woorden

Woensdag 30 augustus
19.50 – 22.45 Herzien ‘Soep’ – diverse kleine correcties aangebracht

Donderdag 31 augustus
19.30 – 20.45 Correcties ‘Soep’ verwerkt, spellingcontrole, 24.318 woorden

Zaterdag 28 oktober
15.10 – 16.50 Herlezen ‘Soep’ (paar kleine foutjes)

Vrijdag 17 november
± 20.30 – 22.30 Synopsis ‘Hartslagen’, ‘Soep’, ‘Dodelijk verliefd’ gemaakt

2015
Zaterdag 17 oktober
16.30 – 16.55 Doornemen ms ‘Soep’ (oud)

Zondag 8 november
17.20 – 18.20 Op pc tikken hoofdstuk een en twee, 1086 woorden (WP)

Donderdag 12 november
15.25 – 15.35 Aantekeningen

Zaterdag 14 november
10.25 – 11.30 Vervolg op pc tikken: geschrevene aangevuld, hoofdstuk drie – vijf, totaal 2828 woorden

Zondag 15 november
17.45 – 18.45, 19.45 – 20.05 Vervolg: 3787 woorden

Maandag 16 november
11.00 – 14.30 Vervolg (plus schaven): 4628 woorden

Woensdag 18 november
15.20 – 16.30 Twee passages geschreven (Bijzondere Buisdorpenaren 1 en 2, elk 500 woorden exact)

Donderdag 19 november
16.20 – 17.40 Vervolg, totaal 7073 woorden

Zaterdag 21 november
09.45 – 11.40 Schaven aan geschrevene
18.35 – 19.55 Vervolg, totaal 8141 woorden

Zondag 22 november
12.55 – 13.45, 15.40 – 18.30 Vervolg, totaal 10.584 woorden

Zondag 29 november
13.35 – 16.40 Schaven aan geschrevene: 11.506 woorden

Donderdag 3 december
11.00 – 13.50 Vervolg: 13.943 woorden

Zaterdag 5 december
11.10 – 12.50, 14.30 – 15.45 Vervolg, 16.012 woorden

Zondag 6 december
12.10 – 14.10, 18.30 – 19.35 Vervolg, 19.626 woorden

Woensdag 9 december
13.55 – 15.55 Vervolg, 20.546 woorden

Donderdag 10 december
11.00 – 12.30, 14.35 – 16.40 Vervolg, 24.318 woorden

Zaterdag 12 december
11.35 – 13.50 Vervolg, 25.740 woorden

Zondag 13 december
12.50 – 16.00 Vervolg, 29.265 woorden

Maandag 14 december
08.50 – 09.35 Aanvulling, 30.073 woorden

Dinsdag 15 december
10.20 – 12.10, 16.00 – 17.30 Vervolg, 32.408 woorden

Vrijdag 18 december
08.30 – 10.10, 19.00 – 22.15 Schaven, hier en daar aanvullen, 33.475 woorden

Zaterdag 19 december
09.45 – 11.45, 14.15 – 17.00 Verder schaven, aanvullingen: 37.080 woorden

Zondag 20 december
10.150 – 12.45, 13.10 – Vervolg, 37.986 woorden, overzetten in Word, 37.967 woorden
19.50 – 20.20 Overzetten naar nieuwe pc, spellingcontrole, 37.970 woorden

Maandag 21 december
08.05 – 08.15 Paar verbeteringen, 37.971 woorden

Woensdag 23 december
08.45 – 14.15 Lezen print
18.45 – 21.55 Verwerken correcties, controleren correcties (op oude pc): 38.208 woorden

Donderdag 24 december
07.10 – 12.40 Tweede keer lezen print
12.40 – 15.05 Verwerken/controleren correcties: 38.312 woorden
16.10 – 19.25 Opmaken binnenwerk, afbrekingen aangebracht: 38.429 woorden
19.40 – 20.40 Overgezet naar nieuwe pc, paginering toegevoegd (en uit voorwerk verwijderd), spelling gecontroleerd, opgeladen naar Dashboard, inclusief voorwerk en reclame voor eigen werk achterin: 38.918 woorden, 160 pagina’s

Woensdag 30 december
08.35 – 13.55 Corrigeren opgemaakte proef

2016
Zaterdag 2 januari
08.45 – 14.10 Opnieuw corrigeren opgemaakte proef
15.20 – 18.40 Verwerken + controleren correcties, 39.076 woorden, bestand opgeladen naar Dashboard, proefexemplaar besteld

Donderdag 7 januari
13.50 – 18.30 Lezen proefdruk

Vrijdag 8 januari
10.45 – 12.30, 15.50 – 18.50 Tweede lezing
20.00 – 21.40 (In totaal vijftig) correcties verwerkt en drie keer gecontroleerd, 39.116 woorden, verbeterde bestand opgeladen naar het Dashboard

Donderdag 14 januari
14.20 – 19.00 Lezen tweede proefdruk

Vrijdag 15 januari
09.10 – 13.35 Tweede lezing
17.40 – 19.05 Na het aan de praat krijgen van de weigerachtige computer (meer dan twintig startpogingen) de omstreeks vijfenvijftig correcties verwerkt en gecontroleerd, 39.139 woorden, de pdf van het opgeladen bestand gecontroleerd en het boek gepubliceerd

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet