Handwerk

Het schrijven van wat uiteindelijk Aan de hand en andere aandoeningen werd begon voor wat betreft enkele van de opgenomen verhalen (‘Een dagje Antwerpen’, ‘Verstand van video’ en ‘Doe nooit dingen weg’) al in de vorige eeuw. ‘Terugkeer’, ‘Nawee’, ‘Duizend woorden voor Esther’, ‘Uitvaartverjaardag’, ‘Dubbeldood’, ‘Heren rond Esther’ en delen van ‘Poemba’ en ‘Buurman’ maakten oorspronkelijk deel uit van een geheel aan Esther gewijd boek, waaraan intensief gewerkt werd in de periode 2 juli 2011 – 5 december 2013. Ze werden voor Aan de hand in sommige gevallen samengevoegd en in alle gevallen bewerkt.

1993
Woensdag 14 juli
11.50 – 12.30, 18.50 – 19.30 ‘Een dagje Antwerpen’, 4 p. handschrift

Vrijdag 16 juli
13.35 – 15.10 Op pc typen 4 p. handschrift ‘Een dagje Antwerpen’
15.40 – 16.05 Vervolg ‘Een dagje Antwerpen’, 2 p. handschrift
16.10 – 16.45 Op pc typen restant + geprint, 2372 woorden

Zaterdag 9 oktober
20.35 – 22.30 ‘Verstand van video’, 5 p. handschrift

Zondag 10 oktober
16.45 – 18.45 ‘Verstand van video’ op pc typen, 2683 woorden

1994
Donderdag 6 januari
20.05 – 21.05 ‘Doe nooit dingen weg’, 4 p. handschrift
21.05 – 21.50 Begin op pc getypt, 1055 woorden

Vrijdag 7 januari
14.45 – 15.45 Vervolg ‘Doe nooit dingen weg’, 4 p. handschrift
16.10 – 17.15 Op pc typen en printen, 2458 woorden

Donderdag 13 januari
15.00 – 16.10 Herzien ‘Verstand van video’, 2742 woorden
19.30 – 20.50 Herzien ‘Een dagje Antwerpen’, 2445 woorden
22.15 – 23.25 Herzien ‘Doe nooit dingen weg’ 2464 woorden

Vrijdag 14 januari
10.25 – 10.45 Printen herziene verhalen

2005
Maandag 16 mei
13.45 – 15.34 Schrijven ‘Ben Elton in person!’ (voor weblog)

Zaterdag 21 mei
21.00 – 22.00 ‘Een dagje Antwerpen’ bewerkt voor weblog, 2016 woorden

Vrijdag 10 juni
Tussen 12.15 en 18.15 incidenteel gewerkt aan ‘Verstand van video’ voor weblog

Zaterdag 11 juni
18.30 – 19.00 Herzien ‘Verstand van video’

Maandag 20 juni
12.15 – 13.45 ‘Doe nooit dingen weg’ (voor weblog)

Woensdag 24 augustus
22.20 – 22.45 ‘Opwaaiend zomerjurkje’ (oerversie ‘Ode aan Benny Hill’)

Woensdag 31 augustus
19.30 – 22.30 ‘ADSL-lende’ (voor weblog)

Vrijdag 9 september
15.30 – 16.15 ‘Consumentenzaken’ (voor weblog – in Aan de hand gecombineerd met ‘Winkelwagenblamage’)

Vrijdag 16 september
21.00 – 22.10 ‘Aan de hand’ (voor weblog)

2006
Dinsdag 24 januari
20.50 – 22.50 ‘Zes jaar Trouw’ (voor weblog)

2007
Woensdag 31 januari
’s Middags zo nu en dan gewerkt aan ‘Aan de hand’ en twee andere verhalen (op het scherm verbeteringen aangebracht)

2010
Dinsdag 27 april
18.25 – 20.40 Samenvoegen 45 korte verhalen in bestand ‘Aan de hand’, totaal 60.545 woorden

Zaterdag 1 mei
18.35 – 19.10 Verbeteren verhaal ‘Aan de hand’
20.45 – 21.50 Bewerken bestand ‘Aan de hand’

Zondag 2 mei
20.00 – 20.55 Verbeteren ‘Verstand van video’
21.40 – 22.45 Verbeteringen in bestand aangebracht

Maandag 3 mei
12.15 – 13.30 Verbeteren verhalen ‘Aan de hand’

Dinsdag 4 mei
11.20 – 12.05 Correcties verwerkt ‘Een dagje Antwerpen’

2016
Zaterdag 23 juli
18.30 – 19.20 Bewerken verhaal Estherboek tot ‘Heren rond Esther’, 2785 woorden

Zondag 31 juli
15.50 – 16.20 Verbeteren ‘Aan de hand’, 962 woorden
16.20 – 16.35 Fatsoeneren ‘Na een jaar’, 1379 woorden
16.35 – 16.50 Fatsoeneren ‘Dubbeldood’, 3408 woorden
16.50 – 17.10 Fatsoeneren ‘Uitvaartverjaardag’, 2582 woorden
17.10 – 17.45 Fatsoeneren ‘Heren rond Esther’, 3057 woorden
17.45 – 17.55 Fatsoeneren ‘Baarbegeleidersreünie’, 1386 woorden
17.55 – 18.55 Fatsoeneren ‘Nawee’ (‘Baarbegeleidersreünie erin verwerkt), 3652 woorden
18.55 – 20.15 Teksten Word overgezet naar WordPerfect vanwege onduidelijke opmaakonjuistheden
20.15 – 20.30 Begin verhaal ‘Buurman’ geschreven, passage Estherboek toegevoegd, 1035 woorden

Maandag 1 augustus
07.50 – 08.10 Schaven aan verhaal ‘Dienstreis’, 876 woorden
08.10 – 08.50 Overzetten ‘Begrafenisconference’ naar WP, 2416 woorden, idem ‘Dienstreis’, 876 woorden
11.10 – 11.40 Passages over buurman uit Estherboek gelicht, wat aangevuld, 1861 woorden
19.10 – 20.35 Bewerken/samenvoegen diverse teksten, alles in WP op oude pc: ‘Klachten’ (3250 woorden), ‘ADSL’ (1666), ‘Antwerpen’ (2007), ‘Wegdoen’ (1926), ‘Jurkje’ (297) ‘Video’ (2260), ‘Trouw’ (1881), ‘Paling’ (1642), ‘Boodschap’ (640)

Donderdag 2 augustus
10.05 – 10.35 ‘Winkelwagenblamage’ toegevoegd aan ‘Om een boodschap’, 1322 woorden
10.35 – 10.45 Inlas ‘Dubbeldood’ (uit Estherboek)
11.05 – 11.35 Herzien ‘ADSL-lende’, 1756 woorden
11.35 – 12.20 Vast wat geschreven aan ‘Experia experience’
15.30 – 16.35, 17.00 – 17.30 Schrijven ‘Experia experience’, 2127 woorden

Woensdag 3 augustus
10.45 – 11.15 Vergaren Poembafragmenten

[Vanaf 7 augustus uit de running wegens een hersenbloedinkje]

Donderdag 1 september
10.10 – 11.50 Inventarisatie bestanden Word/WP

Dinsdag 11 oktober
11.15 – 12.45 Bewerken/aanvulling ‘Diverse klachten’, 2719 woorden
16.30 – 18.05 Idem ‘Begrafenisconference’, 2412 woorden, ‘Verstand van video’ (2136)

Woensdag 12 oktober
09.15 – 12.15, 13.20 – 14.35, 15.10 – 17.45 Aanvulling ‘Klachten’, 2751 woorden. Voorts: ‘Uitzichten’ (nieuwe titel ‘Jurkje’, uiteindelijk ‘Ode aan Benny Hill’ geheten, 670 woorden), ‘ADSL-lende’ (1711) ‘Experia’ (1451), ‘Ben Elton’ (612), ‘Winkelwagenblamage’ (1151), ‘Wegdoen’ (2015), ‘Antwerpen’ (2303), ‘Dienstreis’ (900)

Donderdag 13 oktober
12.30 – 15.15 Aanvullen ‘Antwerpen’, 2349 woorden, schrijven (deels op basis van bestaand materiaal) ‘Buurman’ (2342), herzien ‘Aan de hand’ (1009)

Zaterdag 15 oktober
10.50 – 12.20 Aanvullen ‘Antwerpen’, 2478 woorden, aanvullen ‘Experia’ (1487), bewerken ‘Heren rond Esther’ (3003), aanvullen ‘Hand’ (1041), ‘Nawee’ (3607), ‘Uitvaartverjaardag’ (2741), ‘Duizend woorden’ (1000)

Zondag 16 oktober
13.30 – 15.15 ‘Dubbeldood’, 3400 woorden, ‘Klikgebrek’ (2539)

Maandag 17 oktober
12.00 – 13.00 Passages over Poemba gelicht uit Estherboek en Tiekamail en samengevoegd, 6207 woorden
14.30 – 16.45 Bewerken Poembatekst, 3159 woorden, overzetten naar WP: 3153 woorden. Aanvullen ‘Klikgebrek’, 2546 woorden, ‘Nawee’, 3701

Woensdag 19 oktober
16.45 – 17.35 Kleine aanvulling ‘Antwerpen’, 2487 woorden, ‘Klikgebrek’ (2576) en ‘Heren’ (3054), totale aantal woorden: 40.147, begin verhaal ‘Nagelstaren’ (79 woorden)

Donderdag 20 oktober
09.45 – 10.30 Bewerken drie WP-bestanden wegens verkeerde tabinstelling (omgezet naar Word, toen weer terug). Tiekamail 2014 over duimnagel bewerkt voor ‘Nagelstaren’, dat nu 680 woorden is

Zondag 23 oktober
18.45 – 11.35 Aanvullen ‘Nagelstaren’, 1235 woorden
11.45 – 12.30 Hier en daar aanvullingen
13.30 – 14.40 ‘Ouwelullenlulpraat’, 1030 woorden

Maandag 24 oktober
09.30 – 12.20 Hier en daar wat verbeteren, verhaal ‘Zes jaar Trouw’ overgezet uit Word en bewerkt, 1759 woorden (WP)

Dinsdag 25 oktober
11.30 – 12.05 Hier en daar verbeteringen

Woensdag 26 oktober
09.15 – 12.50, 13.55 – 18.55, 19.25 – 20.05 Verbeteren achttien verhalen (bestanden), totaal 36.059 woorden

Donderdag 27 oktober
11.25 – 14.45, 20.30 – 21.05 Verbeteren resterende verhalen, totaal 47.704 woorden

Zaterdag 29 oktober
11.45 – 15.40 Paar verbeteringen hier en daar, bestanden samengevoegd: 47.956 woorden, omzetten naar Word, overzetten nieuwe pc, tekst doorlopen, 48.303 woorden
15.40 – 16.00 Voorwerk: 178 woorden

Woensdag 2 november
09.45 – 14.00, 15.50 – 17.50 Lezen eerste Wordprint

Donderdag 3 november
08.40 – 12.30, 13.55 – 16.25, 17.50 – 18.35 Tweede keer lezen print

Zaterdag 5 november
09.45 – 15.45 Verwerken correcties, 48.813 woorden

Zondag 6 november
12.10 – 16.55 Controleren correcties, spellingcontrole, 48.834 woorden

Maandag 7 november
09.35 – 10.50, 11.25 – 14.25 Controleren correcties, inclusief voorwerk 49.061 woorden
15.55 – 17.10, 18.00 – 21.00 Opmaken binnenwerk, 49.086 woorden, 162 p.

Dinsdag 8 november
10.55 – 12.20 Stoeien met paginering
17.15 – 19.35 Doornemen opgemaakte tekst, hier en daar verbeteringen aangebracht, 49.667 woorden, 164 p., opgeladen naar Dashboard, flaptekst gemaakt

Woensdag 9 november
14.55 – 20.55 Lezen opgemaakte proef

Vrijdag 11 november
10.30 – 12.40, 13.35 – 15.30, 18.00 – 19.15 Tweede keer lezen opgemaakte proef

Zaterdag 12 november
09.45 – 13.30, 15.30 – 18.05 Derde keer lezen opgemaakte proef

Zondag 13 november
10.15 – 14.30 Verwerken correcties
19.45 – 21.30 Controleren correcties

Maandag 14 november
11.00 – 14.30 Correcties opnieuw gecontroleerd plus verbeteringen aangebracht, inclusief voor- en nawerk 49.702 woorden, bestand opgeladen, pdf gecontroleerd, proefdruk besteld

Donderdag 17 november
14.00 – 19.30 Lezen proefdruk, 32 correcties

Vrijdag 18 november
12.20 – 12.40 Overschrijven haastig genoteerde correcties
13.20 – 15.50, 16.35 – 20.30 Tweede keer lezen proefdruk, 78 correcties

Zaterdag 19 november
10.35 – 12.35, 13.15 – 15.35, 16.30 – 18.25 Derde keer lezen proefdruk, 62 correcties

Zondag 20 november
08.50 – 09.45, 11.15 – 13.45 Verwerken correcties
14.15 – 15.10 Controleren correcties (twee nieuwe)
16.55 – 20.00 Tweede keer controleren correcties, plus doornemen bestand, opladen naar Dashboard, controleren pdf

Woensdag 23 november
16.10 – 17.00, 18.00 – 19.15, 20.05 – 23.15 Lezen tweede proefdruk

Donderdag 24 november
06.45 – 08.05 Verwerken 17 correcties, 49.789 woorden, opnieuw opgeladen, pdf gecontroleerd

Eind november – begin december
Af en toe lezen verhaal, 12 correcties/opmerkingen

Zaterdag 10 december
11.25 – 14.30, 21.00 – 22.15 Lezen boek, 18 correcties/opmerkingen

Zondag 11 december
17.00 – 18.40 Correcties verwerkt, gecontroleerd, bestand opgeladen, pdf gecontroleerd, 49.799 woorden

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet