Ontstaan

[Er werd in juli 2008 aan de roman begonnen en pas in april 2014 was ie kaar voor publicatie. Maar er werd ook een tijdje niet aan gewerkt: van oktober 2009 tot februari 2014.]

2008
Donderdag 19 juli
12.15 – 12.45 Begin puberroman De mooiste dag tot nu toe, meteen op pc, 564 woorden (WP)

Dinsdag 22 juli
± 23.30 – 23.50 Passage in handschrift

Donderdag 31 juli
22.30 – 22.45 Indeling (globaal) gemaakt

Vrijdag 1 augustus
12.20 – 13.30, 17.45 – 20.40 Schrijven (op pc in WP), totaal 6167 woorden

Zaterdag 2 augustus
00.00 – 00.50, 14.45 – 16.55, 18.45 – 20.20 Idem (11.574 woorden totaal)
|21.55 – 22.10 Aantekeningen/indeling vierde deel
22.15 – 22.40 Aanvullingen/verbeteringen: 11.922 woorden

Zondag 3 augustus
12.00 – 14.20 Vervolg schrijven op pc (15.167 woorden totaal)
16.00 – 18.20 Idem (18.522 woorden)
21.00 – 22.45 Idem (20.639 woorden)

Maandag 4 augustus
11.15 – 12.00 Paar verbeteringen, 20.906 woorden
17.15 – 21.55 Lezen/verbeteren tekst: 21.514 woorden
21.55 – 22.25 Overzetten naar Word, opmaak: 21.504 woorden

Dinsdag 5 augustus
18.00 – 23.00 Eerste print gelezen en verbeterd, correcties verwerkt: 22.079 woorden

Woensdag 6 augustus
17.30 – 20.05 Tweede print gelezen/verbeterd/aangevuld
22.10 – 00.00 Verbeteringen in bestand verwerkt: 22.792 woorden

Donderdag 7 augustus
09.50 – 12.30 Derde print gelezen/verbeterd/aangevuld
14.00 – 15.45 Verbeteringen verwerkt: 22.923 woorden
20.55 – 23.15 Vierde print verbeterd
23.30 – 00.15 Verbeteringen verwerkt: 23.015 woorden

Vrijdag 8 augustus
06.25 – 06.30 Kleine wijziging aangebracht: 23.054 woorden
11.50 – 14.05 Vijfde print verbeterd
14.15 – 15.00 Verbeteringen verwerkt: 23.165 woorden
17.00 – 19.05 Zesde print verbeterd
19.30 – 19.55 Verbeteringen verwerkt: 23.272 woorden

Zaterdag 9 augustus
11.20 – 13.50 Zesde print opnieuw verbeterd
14.45 – 15.30 Verbeteringen verwerkt: 23.299 woorden

Zondag 10 augustus
09.40 – 10.10 Paar verbeteringen/aanvullingen: 23.357 woorden
11.15 – 11.20 Kleine aanvulling: 23.416 woorden

Maandag 11 augustus
08.45 – 11.20 Verbeteren zevende print
11.30 – 13.15 Verbeteringen verwerkt: 23.512 woorden
17.45 – 17.55 Kleine aanvullingen: 23.531 woorden
22.40 – 22.45 Idem: 23.551 woorden

Dinsdag 12 augustus
13.15 – 15.15 Verbeteren achtste print
22.05 – 00.10 Opnieuw verbeteren achtste print

Woensdag 13 augustus
11.20 – 12.45 Verbeteringen verwerkt: 23.690 woorden
15.40 – 18.00 Verbeteren negende print
19.45 – 20.40 Verbeteringen verwerkt: 23.771 woorden
23.15 – 23.20 Kleine verbetering: 23.773 woorden

Donderdag 14 augustus
13.55 – 15.25 Verbeteren tiende print (niet veel correcties)
19.05 – 19.15 Verbeteringen verwerkt: 23.783 woorden

Vrijdag 15 augustus
08.15 – 10.10 Tiende print nog een keer verbeterd
14.05 – 14.25 Verbeteringen verwerkt: 23.783 woorden

Maandag 18 augustus
11.00 – 12.30 Tiende print wederom verbeterd
14.30 – 16.15 Verbeteringen verwerkt: 24.225 woorden

Dinsdag 19 augustus
13.10 – 15.30 Verbeteren elfde print
17.45 – 18.25 Verbeteringen verwerkt: 24.476 woorden

Woensdag 20 augustus
13.40 – 16.20 Verbeteren twaalfde print
17.20 – 18.45 Verbeteringen verwerkt: 24.631 woorden
21,40 – 21.50 Kleine aanvulling: 24.662 woorden

Donderdag 21 augustus
08.30 – 11.00 Dertiende print verbeterd
16.55 – 17.45 Verbeteringen verwerkt: 24.719 woorden

Vrijdag 22 augustus
13.25 – 15.25 Veertiende print verbeterd
20.30 – 20.50 Verbeteringen verwerkt: 24.717 woorden

Zondag 24 augustus
17.30 – 19.50 Veertiende print verbeterd
20.10 – 20.35 Verbeteringen verwerkt: 24.757 woorden

Donderdag 28 augustus
21.00 – 23.00 Lezen vijftiende print, één tikfout verbeterd

Zondag 31 augustus
21.40 – 23.40 Verbeteren vijftiende print

Maandag 1 september
06.15 – 06.40 Verbeteringen verwerkt: 24.776 woorden

Dinsdag 2 september
12.45 – 14.50 Verbeteren zestiende print
16.45 – 17.15 Verbeteringen verwerkt: 24.812

Woensdag 3 september
12.10 – 13.25, 16.10 – 17.45 Verbeteren zeventiende print + verwerken correcties/opmerkingen Tieka
18.25 – 19.20 Verbeteringen verwerkt: 24.872 woorden

Donderdag 4 september
06.15 1 correctie (24.871 woorden)

2009
Donderdag 17 september
12.00 – 14.25 Verbeteren negentiende print
15.50 – 16.25 Correcties verwerkt: 25.422 woorden

Zondag 20 september
12.00 – 14.00 Verbeteren twintigste print

Maandag 21 september
20.30 – 20.55 Correcties verwerkt: 25.442 woorden

Donderdag 24 september
09.20 – 09.50 Opmerkingen Iris bekeken en eventueel verwerkt: 25.295 woorden (eenentwintigste print)

Zondag 27 september
11.45 – 13.10 Verbeteren tweeëntwintigste print
14.15 – 15.35 Correcties verwerkt: 25.493 woorden

Maandag 28 september
14.40 – 17.05 Verbeteren drieëntwintigste print

Woensdag 30 september
21.35 – 00.25 Opnieuw verbeteren drieëntwintigste print

Donderdag 1 oktober
09.55 – 10.55 Verwerken correcties: 25.709 woorden

Vrijdag 2 oktober
06.05 – 06.10 Correctie: 25.579 woorden
11.45 – 14.30 Verbeteren vierentwintigste print
14.45 – 15.40 Verwerken correcties: 25.325 woorden

2014
Zondag 9 februari
13.50 – 14.15 Schrijven inlas, 3 p. handschrift A5

Zondag 16 februari
12.50 – 13.55, 14.45 – 16.00, 18.20 – 19.05 Schrijven verhaal ‘Tirwana’ (‘Tijdgevangene’), direct op pc: hoofdstuk 1, 2, 3, 4: 3351 woorden (WP)

Dinsdag 18 februari
18.20 – 19.30 Omzetten geschrevene verleden tijd in tegenwoordige tijd plus verbeteren tekst: 3595 woorden

Woensdag 19 februari
20.00 – 20.45 Hoofdstuk 5: 824 woorden

Zaterdag 22 februari
14.35 – 15.45 Doornemen print De mooiste dag, schrijven hoofdstuk 6: 483 woorden
18.40 – 18.55 Aanvulling hoofdstuk 6: totaal 707 woorden
19.05 – 19.25 Hoofdstuk 10: 553 woorden
19.25 – 21.25 Hoofdstuk 7: 691 woorden, 8: 765, 9: 558 woorden. Tekst hier en daar aangepast, totaal 7878 woorden

Zondag 23 februari
10.55 – 13.20 Verbeteren ‘Tijdgevangene’ (op het scherm): 8398 woorden
17.35 – 17.55 Schrijven nieuw intro proloog (inclusief passage ‘Tijdgevangene’): 771 woorden

Dinsdag 25 februari
10.30 – 12.40 Nog wat verbeterd aan ‘Tijdgevangene’: 8455 woorden. Overgezet naar Word (8466 woorden), inlassen aangevuld: WP 2565 woorden, Word 2564

Donderdag 17 februari
14.50 – 15.45 Spellingcontrole ‘Tijdgevangene’ + De mooiste dag oude versie, ‘Tijdgevangene’ ingevoegd in DMD

Zaterdag 1 maart
09.25 – 10.10 Schrijven hoofdstuk 11 ‘Tijdgevangene’: 784 woorden
11.30 – 12.40 Lezen/verbeteren print ‘Tijdgevangene’ (hoofdstuk 1 t/m 10)
14.00 – 14.55 Verwerken correcties in bestand DMD

Zondag 2 maart
11.40 – 12.15 Aantekeningen
16.20 – 16.50 Inlas ingevoegd in DMD, daarvan tekst verplaatst, paar correcties/aanvullingen

Maandag 3 maart
18.25 – 19.30 Inlassen verbeterd, ingelast in DMD

Dinsdag 4 maart
09.35 – 10.35 Paar aanvullingen: 38.633 woorden
17.10 – 17.30 Proloog bijgeschaafd, totaal 38.626 woorden

Donderdag 6 maart
09.50 – 13.25, 14.55 – 18.40 Verbeteren tekst op het scherm, inclusief paar aanvullingen: 40.254 woorden

Zondag 9 maart
12.20 – 15.25, 16.55 – 18.30 Verbeteren print

Dinsdag 11 maart
08.30 – 11.20 Verwerken correcties: 41.598 woorden
15.10 – 18.40 Controleren correcties, paar verbeteringen, aanvullingen, spellingcorrectie op nieuwe pc: 42.358 woorden

Zaterdag 15 maart
11.40 – 12.50 Correcties controleren aan de hand van nieuwe print
14.55 – 19.50 Lezen nieuwe print

Zondag 16 maart
07.40 – 09.30 Verwerken correcties: 42.711 woorden

Maandag 17 maart
11.30 – 12.55 Controleren correcties, spellingcontrole: 42.801 woorden

Dinsdag 18 maart
08.35 – 09.55 Schrijven ‘Dankwoord & Disclaimer’ (+ reclame voor ZGS & Stampij)

Vrijdag 21 maart
19.10 – 19.55 Controleren correcties aan de hand van nieuwe print

Zaterdag 22 maart
09.05 – 14.25 Verbeteren nieuwe print
17.00 – 18.55 Correcties verwerken: 43.408 woorden

Zondag 23 maart
10.20 – 12.30 Controleren correcties, paar verbeteringen, spellingcontrole: 43.548 woorden
18.55 – 19.50 Opmaak binnenwerk (totaal nu 44.750 woorden)

Maandag 24 maart
09.55 – 11.30, 17.55 – 19.30 Controleren binnenwerk, afbrekingen aangebracht, paar verbeteringen: 44.713 woorden

Dinsdag 25 maart
08.50 – 09.20 Studeren op het verwijderen paginering pagina 1 t/m 6 (gelukt!)

Zaterdag 29 maart
09.10 – 14.15 Lezen opgemaakte proef
16.05 – 17.10 Verwerken correcties: 44.825 woorden

Zondag 30 maart
10.40 – 11.55 Correcties controleren, paar verbeteringen: 44.840 woorden

Zaterdag 5 april
08.30 – 10.50, 11.10 – 13.45 Lezen tweede proef

Zondag 6 april
09.50 – 11.25 Verwerken correcties: 44.903 woorden

Dinsdag 8 april
10.20 – 11.10 Controleren correcties, paar verbeteringen: 44899 woorden

Donderdag 10 april
09.30 – 14.50 Controleren correcties aan de hand van nieuwe proef + die gelezen/verbeterd
16.55 – 18.10 Verwerken correcties in bestand
18.50 – 20.05 Correcties gecontroleerd: 44901 woorden, verbeterde bestand opgeladen naar Dashboard

Donderdag 17 april
14.20 – 18.15 Lezen proefdruk boek (paar correcties)

Zondag 21 april
09.05 – 14.05 Opnieuw lezen proefdruk boek
15.00 – 16.05 Verwerken correcties: 44.918 woorden
18.00 – 20.05 Controleren correcties, paar verbeteringen: 44.925 woorden – boek gepubliceerd!

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

techniek: Maarten van der Peet