Hyperintertekstualiteit LG

Mark Tonneur bewoont een kamer boven café Den Olden Buys, Evert Huis doet dat in Zoute griotten speciaal en Simon Dibsen in Tijd voor stampij.

Net als Evert (redacteur van de jeugdpagina) is Mark werkzaam bij het Buisdorps Nieuwsblad, hij is er corrector. Hoofdredacteur Barrelmeijer, een belangrijk personage in Zoute griotten speciaal, wordt in Literaire giller op pagina 109 genoemd: Mark reikt hem een exemplaar van zijn debuut aan.

De armlastige Samaritaan, waarmee Mark debuteert, is een favoriet boek van Liesanna (De mooiste dag tot nu toe, p. 9).

In Tijd voor stampij vertelt Simon aan zijn nieuwe vriend voor het leven Wieger Eldebroed dat de beroemde schrijver Mark Tonneur vroeger de kamer had die hij nu heeft, en dat Tonneur er zijn eerste roman schreef. Diens tweede roman, die gaat over het schrijven van zijn eerste roman, speelt zich grotendeels op de kamer af.

Op pagina 68-70 van Tijd voor stampij bespreekt leeskring Het lezen is vurrukkulluk Marks tweede roman. Die mag niet verward worden met Literaire giller, want daarin ligt het perspectief deels bij Otto ter Weel – wat die denkt kan Mark Tonneur uiteraard niet weten. Uit het verslag van de leeskringbijeenkomst kan wel worden opgemaakt dat Mark belevenissen beschrijft die ook in Literaire giller beschreven worden.

Tom Veers is de hoofdpersoon in Sabbatical, waarin Mark Tonneur een bijrol heeft. Mark keert terug in de op stapel staande verhalenbundel Ontsporingen.

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.

 

techniek: Maarten van der Peet