Vooraf

Onder deze knop komen verhalen en (roman)fragmenten te staan die nog niet voldragen zijn in de zin van in boekvorm publicabel (maar soms ook zijn ze dat wel, dat kan van geval tot geval verschillen).

Op dit moment is er op voorpublicatiegebied nog niet veel voorhanden en daarom is er gesmokkeld: het verhaal ‘Star Trek Wars’ is een puberverhaal en zou dus eigenlijk onder de knop Puberverhalen te lezen moeten zijn – maar zo kan je wel op alle slakken zout en peper gaan leggen want die puberverhalen zijn ook voorlopige voorpublicaties.

© Copyright Martin de Jong, Den Haag. Alle rechten voorbehouden.